7. slægtled
  7 slægtled er fordelt på tre sider. Denne samt

børnebørn af August Busck og Johanne Marie Secher ,

Bojesen-linjen

Barn af Andreas Sophus Busck og Laura Sophie Blesberg
88 I Fernanda Elisabeth Busck, født den 4. oktober 1882, død den 21. august 1969 i København.
89 Gift med Wathier August Hugo Hamilton, født 1868 i Sverige, Død 1957 i Sverige. Major, greve, søn af godsejer Wathier Gilbert Hamilton og hustru Emilie Amalie Røhse.
2 børn: nr. 148 - 151
  Barn af Gunni Busck og Edith Marien Whitehead
90 I Ethel Mary Agnes Busck, født den 19. juni 1914 i England. Gift den 29. september 1939 med
91 John Page. Kapellan, senere personalechef i WHO.
1 barn: nr. 153
  Barn af Julius August Busck og Emily Warren
92 I Frank Busck, født den 11. maj 1908.
93 Gift i november 1936 med Marjorie Clements.
  Børn af Julius August Busck og Amelia Torrington
94 John Bryan Busck, født den 3. december 1916 i London, død 1925 London.
95 II Patricia Busck, født den 12. marts 1926 i London.
Gift den 27. august 1949 med
96 William Bruce Lacey, kunstmaler.
Patricia har 6 børn.
6 bøm: nr. 155 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161
  Børn af Gunni Julius Busck og Flora Spennner
97 I Dich Busck.
Søofficer.
98 II Audrey Eleanor Busck, født den 29. marts 1913
Gift med
99 …. Bedford. I barn: nr. 162
100 III Margery Elisabeth Busck,født den 17. april 1914.
Gift 1943 med
101 William Howard. Weirbach, født den 31. januar 1908, død i juni 1969.
3 bøm: nr. 163 - 165 - 167
  Barn af Edvard Frederik Busck og Charlotte Howel
102 I Karen Busck, født den 1. august 1896.
Gift med
103 …. Wilder, New York.
(Mere ved vi desværre ikke om Herman Busck's børnebørn i Amerika).
  Børn af Gunni Busck og Asta Engberg
104 I Ingeborg Busck, født den 2. januar 1902 på Stevns Højskole Elev på Ryslinge Højskole 1920. I England 1920-1922. Eksamen som børnehavelærer,fra Frøbel-Skolen i København.
Gift den 8. juli 1924 med
105 Laurits Christian Jensen, født den 23. december 1894 i Aarhus.
Forretningsfører, søn af strikkemester Jens Peter Jensen og hustru Christiane Christensen.
4 børn: nr. 169 - 170 - 172 - 174
106 II Esther Busck, født den 16. marts 1903 på Stevns, Lyderslev sogn.
Elev på Ubberup Højskole 1921. Uddannelse på "Den jydske Handelshøjskole". Ansat på "De unges Forlag" i Aarhus.
Gift den 16. marts 1938 med
107 Jens Peder Underbjerg, født den 2. september 1886 i Fabjerg ved Lemvig, død den 8. januar 1951 i Lemvig.
Arbejdsmand, søn af. husmand Andreas Jespersen og hustru Petrine Marie Jensen.
108 IIII Fride (Ria) Busck, født den 28. august 1904 i Esbjerg.
Forskellige huslige pladser. I England 1922-24. Uddannelse København til gymnastiklærer og fysioterapeut 1925-28.
Gift den 21. august 1931 med
109 Jens Marinus Jensen Gravsholt, født den 16. august 1899 i Gravsholt i Vendsyssel, død den 3. august 1958 i Skive,
søn af,husmand Martinus Jensen Gravsholt og hustru Kirstine Marie Olsen.
Lærer på forskellige højskoler. Fra 1930-38 på Kerteminde Højskole.
Forstander på Krabbesholm Høiskole i Skive fra 1958.
5 børn: nr, 176 - 178 - 180 - 183 - 184
Gift 2. gang den 23. iuni 1962 med
110 Aage Andersen Lervad, født den 9. februar 1895 i Askov.
søn af husflidsskoleforstander Anders Lervad og hustru Else Marie Sørensen.
Civilingeniør 1921. Direktør for Højspændingsværket i Skive 1924-1968. Formand for "Midtkraft" 1960-1968.
Har to børn fra et tidligere ægteskab.
111 IV Anne Busck, født den 19. september 1905 i Esbjerg.
Forskellige huslige pladser og kursus på Ollerup Gymnastikhøjskole. Derefter læreruddannelse.
Gift den 23. marts 1940 med
112 Ejnar Alfred Andersen, født den 9. marts 1901 i Sdr. Onsild,
død den 29. oktober 1967 i Kjellerup.
Opvokset hos sine bedsteforældre, Jens Andersen og hustru Kirstine Marie Jensen, Sdr. Onsild.
Gårdmand. Derefter uddannelse til lærer.
Var ved sin død førstelærer ved Vrenderup skole.
Havde syv børn fra et tidligere ægteskab med Karen Vitting, som døde 1938.
113 V Harald Gunni Busck, født den 12. november 1907 i Esbjerg.
Skibsdreng og fisker 1921-1924
Uddannelse til ingeniør. Ansat hos f a. Lauritz Knudsen 1932-38.
Fra 1938-1910 ansat hos fa. Philips A/S København som ingeniør og som direktør.
Gift den 23. oktober 1942 med
114 Else Johanne Rømer, født den 26. maj 1913 i København,
datter af vognmand Peter Nelius Rømer og hustru Johanne Nielsen.
Kontoruddannelse og arbejde som kontorassistent 1927 - l942.
4 børn: nr. 187 - l89 - 191 - 192
115 VI Johannes Gunni Busck, født den 24. januar 1910 på "Lille Veum", Brørup.
Skibsdreng og fisker 1924-1927 .
Uddannelse til elektroingeniør. Ansat i forskellige firmaer.
Fra 1941-1973 ingeniør i Dansk Standardiseringsråd, fra 1958 som overingeniør.
Gift den 5. april 1939 med
116 Julie Else Egholt Christiansen, født d. 11. januar 19l4 i Odense.
Uddannelse og arbejde som direktrice på forældrenes kjolefabrik i Aarhus.
Fra 1944-1960 egen virksomhed.
Datter af fabrikant Axel Christiansen og hustru Vera Brygmann.
2 børn: nr. 179 - 193
117   VII Asta, Julie Busck, født den 25. januar 1912 i Holme ved Aarhus. Forskellige huslige pladser. Fra 1932-1937 ophold på Askov Højskole, i Norge, Island, England og i Schweiz. Tog derefter uddannelse som socialrådgiver i København. Gift den 15. oktober 1939 med
118 Axel, Helweg Arnfred, født den 31. juli 1915 i Askov. Afsluttet lægestudium 1942. Havde forskelligt lægearbejde fra 1942-1953. Fra 1953 speciallæge i psykiatri og børnepsykiatri ved Åndssvageforsorgen i København. Søn af forstander Jens Therkelsen Arnfred, Askov Højskole og hustru Karen Helweg. 7 børn: nr. 195 - 197 - 199 - 200 - 202 - 203 - 204
119   VIII Jens Frederik Gunni Busck, født den 24. juli 1915 i Aarhus. Skibsdreng og fisker 1929-1931 . Svendeprøve som tømrer 1936. Højskole- og seminarieuddannelse 1937 -1942. Fra 1947 førstelærer og kirkesanger i Sundby på Mors. Gift den 26. november 1938 med
120 Nicoline Kjestine Marie Andersen, tødt den 4. juni 1915 i Kongsbjerg.
Højskoleophold på Kerteminde Højskole 1936-37 og 1937-38.
Datter af gdr. Hans Andersen, Kongsbjerg ved Tønder og hustru Cecilie Nissen.
6 børn: nr. 205 - 207 - 209 - 211 - 212 - 214
121   IX Ellen Busck, født den 2. februar 1920 i Aarhus.
Efter børneskole i Aarhus huslige pladser og uddannelse på forskellige højskoler og musikskoler i Danmark og Norge.
Lærer ved Snoghøj Gymnastikhøjskole 1945.
Fra 1965 konservatorieelev i Aarhus. 1970 musikpædagogisk eksamen - musikleder.
Gift den 27 . oktober 1943 med
122 Harald Foged, født den 3.september 1912 i Hvidbjerg, Salling.
Søn af landmand Karl Foged Hansen og hustru Dorthe Marie Hansen.
Forstander for Aarhusegnens Ungdomsskole. Samtidig med skolearbejdet byggede de ungdomsskolen, som blev færdig og indviet i 1953.
2 børn: nr. 215 - 217
  Børn af Bunde Refslund Busck og Margrethe Charlotte Munck
123 Karen Elisabeth Busck, født den 26. januar 1925 i Silkeborg. Læreruddannelse fra Silkeborg Seminarium. Fra 1946 lærer i Flensborg, Silkeborg, Ikast og fra 1953 i Odense. Gift den 29. december 1948 med
124 Herbert Stanley Mellor, født den 28. januar 1920 i Blackpool, England,
søn af: Wright Mellor og hustru Ellen Hanson. Overassistent.
Fra 1937-1947 i Royal Air Force. Derefter ansat i det engelske udenrigsministerium med arbejde i Tyskland, England og Danmark.
Fra 1952 ansat hos fa. Thrige-Titan, Odense.
3 børn: nr. 215 - 220 - 221
125 Gunni Busck, født den 25. januar 1932 i Silkeborg.
Uddannelse til fotograf i Silkeborg. Fra 1954-1966 ansat forskellige steder her i landet og 2 ½ år i Paris. 1966 selvstændig fotograf i København og fra 1968 i Aarhus: "Studio B".
Gift den 7 . maj 1960 med
126 Anne Marcussen, født den 18. januar 1939 i København,
datter af boghandler Arne Peter Johan Marcussen og hustru Rita Margrethe Holst.
Elev på Sorø Husholdningsskole 1956-57. Var derefter l½ år i Paris.
Korrespondent-studium mens børnene var små.
Har arbejdet på "Jysk Patentbureau" i Aarhus.
2 børn: nr. 222 - 223
  Børn af Karen Busck og Anton (Storm) Lorentsen
127   I Martin Gunni Busck Lorentsen, født den 21. juli 1922 i Aarhus.
Uddannelse til maskinmester. Eksamen i Aarhus 1947
Sejlede som maskinmester på forskellige danske skibe l947 - 1964.
Fra 1964 ansat på Strandvejs-Gasværket i Hellerup.
Gift den 17. december 1960 med
128 Aase Lyne Smidt Jørgensen, født den 22. februar 1924 i Uldum,
datter af murer Erik Lyne Smidt Jørgensen og hustru Karoline Jensen.
Lærer- og skolekøkkenuddannelse i Ribe. Fra 1951-1962 lærer og overlærer i Aarhus. Fra 1962 overlærer i Roskilde.
1 barn: nr. 224
129   II Johannes Busck Lorentsen, født den 29. maj 1924 i Sørup Fredensborg.
Efter børneskole mange forskellige steder et år "til søs".
Fra 1939 på tegneskole i tømrerlære og på bygmesterskole i Aarhus. Svendeprøve 1945. Redaktør af "Propel". Læreruddannelse på Aarhus Seminarium l948-1952.
Fra 1953 ansat ved Helsingør kommunale skolevæsen. 1966 overlærer.
Konsulent ved flyverhjemmeværnsstaben i Vedbæk 1956 flyverløjtnantII.
Gift den 22. september 1946 med
130 Elly (Krølle) Høj Kristensen, født den 5. juli 1925 i Aarhus.
datter af revisor Harald Høj Kristensen og hustru Ane Maria Jørgensen.
Kontoruddannet. Ansat ved Aarhus politi. Er nu kontorchef på advokatkontor i Helsingør.
131   III Anne Ulla (Trille) Busck Lorentsen, født den 3. september 1925 i Høgild ved Karup.
Læreruddannelse på Silkeborg Seminarium.
Fra 1949 ansat ved Aarhus kommunale skolevæsen. Overlærer.
Gift den 23. august 1952 med
132 Henry Nielsen, født den 22. februar 1909 i Aarhus,
søn af bogtrykker Jens Christian Nielsen og hustru Bertine Nielsen. Overlærer.
2 børn: nr. 225 - 226
133   IV Jakob Busck Lorentsen, født den 24.februar 1932 i Sørup, Fredensborg.
"Til søs" i småskibe. Senere udenrigsfart 1948-1955.
Styrmands- og skibsførereksamen i København l955 og 1956.
Sejlede som styrmand i "D.F.D.S." og "Progress" fra 1956-1963.
Læreruddannelse og eksamen fra Marselisborg Seminarium i Aarhus 1969. Fra 1969 lærer i Hinnerup.
Gift den 26. september 1959 med
134 Anne Lise Hansen, født den 31. maj 1933 i Helsingør,
datter af rådhusforvalter August Hansen og hustru Karoline Jentsch, Østrig.
Læreruddannelse og eksamen fra Marselisborg Seminarium i Aarhus. Fra 1963 lærer i Hinnerup.
2 børn: nr. 227 - 228
  Børn af Ingrid Busck-Nielsen og Svend Julius Federspiel
135   I Ole Federspiel, født den 9. august 1920 i Aarhus, adoptivsøn.
Bor i Australien. Uddannet som gartner. Arbejder nu i et flyselskab.
  Søn af Ellen Busck-Nielsen og Frederih Wexelsen Jahn, adopteret af Henrik August Vedel
136   I Erling Christian Vedel, født den 19. juli 1901 i Philadelphia, U.S.A.
Cand. mag. (engelsk og dansk) 1927.
1930 adjunkt ved Christianshavns Gymnasium. 1947 lektor. I en årrække medarbejder ved Gyldendals dansk-engelske og engelsk- danske ordbøger.
Gift den 15. juni 1927 med
137 Esther Marie Sørensen, født den 7. april 1899 i Skive, død den 17 . november 1964 i København.
Datter af tømmerhandler Andreas Sørensen og hustru Anne Bjerg Christensen.
Handelsuddannet. Røntgenassistent.
Gift 2. gang den 22.juli 1966 med
138 Erika Maria Elise Brämer, født den 4. august 1910 i Kassel, opvokset i Berlin, datter af amtsrat Wilhelm Brämer og hustru Augusta Schulz.
Kunstindustrilærer. Sekretær i Gutenberghus 1959-1967. Freelance oversætter.
(Har to døtre fra et tidligere ægteskab med Holger Jagd Ottosen).
1 børn: nr. 229
  Børn af Gunni Busck-Nielsen og Ada Theodora Küster
139   I Gunni Christian Adolf Busck-Nielsen, født den 12. januar 1913 i København, død den 8. juni 1973 i København.
Efter studentereksamen arbejde på forskellige kontorer.
Gift den 24. oktober 1939 med
140 Henriette (Pia) Godenhielm, født den 24. april 19l8 i Finland.
Ægteskabet opløst 1954.
3 børn: nr. 231 - 233 - 235
Gift 2. gang med
141 Anne Bang, født den 11. februar 1928 i Struer,
datter af Christian Dahl Bang og hustru Frida Harriet Jensen.
Ægteskabet opløst 1964.
2 børn: nr. 237 - 238
142   II Telze Busck-Nielsen, født den 8. september 1915 i København.
Student fra Zahles Skole. Laborant hos fa. Poul Bergsøe og Søn.
Beskæftigelsesterapeut på et hospital i Johannesburg i Sydafrika i 3 år og derefter ved Gigthospitalet i Graasten i ca. l6 år.
143   III Dorrit Ada Julie Busck-Nielsen, født den 16. april 1917 i København.
Student fra Zahles Skole 1935. Korrespondance-eksamen i engelsk og fransk. Fra 1944-1971 lægesekretær ved forskellige hospitaler.
  Børn af Just Julius Busck-Nielsen og Sigrid, Louise Jensen
144   I Torben Busck-Nielsen, født den 2l . j anuar 1913 i København.
Cand. Jur. 1937. Ansat i Udenrigsministeriet 1938. Afvekslende med tjeneste i ministeriet ansat ved repræsentationerne i Paris, Berlin, London og Stockholm. Ambassadør i Tokyo (og Seoul).
1959, i Kairo 1967 og i Bukarest 1969. Æresdoktor ved Konchuk universitete t i Seoul. Fra 1974 ambassadør i Bern.
Gift den 30. december 1939 med
145 Marie-Rose Poulsen, født den 15. januar 1914 i Gent i Belgien
datter af direktør Hans Poulsen og hustru Valentine de Baerdemaecker. (Sidstnævnte dansk konsul i Gent 1950-1968).
2 børn: nr. 239 - 241
146   II Per Busck-Nielsen, født den 13. april 1915 i København.
Fuldmægtig i Bikuben i København.
Gift den 13. juni 1941 med
147 Irene Anker Mathiassen, født den 6. november 1920 i Roskilde,
datter af. oberst Poul Anker Mathiassen og hustru Bergliot Ellingsen.
4 børn: nr. 243 - 245 - 247 - 248