7. Slægtled
Brøndby - Bojesen-linjen
Børn af Gudny Bojesen og Anders Jensen Rud
308  IBo Bojesen Rud, født den 1. marts 1897 i Kauslunde, død den 26. marts 1968 i Kerteminde.
Cand. polyt., lærer ved Askov Højskole 1924-1952. Var nær ven af Kaj Munk og oplæste dennes skuespil fremragende godt. Har skrevet en bog om Kaj Munk.
Fra 1952-1962 forstander for Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde.
Gift den 1. august 1926 med
309Charlotte Schrøder Appel, født den 30. juni 1906 i Askov,
datter af. højskoleforstander Jakob Appel og hustru Ingeborg Schrøder.
Fra 1952 lærer ved Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde.
4 børn: nr. 376 - 378 - 380 - 382
310  IIJens Rud, født den 20. februar 1898, død den 26. februar 1920.
Stud. theol.
311  IIIKristian Bojesen Rud, født den 23. juni 1899, død den 19. august 1969 i Odense.
Arkitekt og kunstmaler.
312  IVGunni Busck Rud, født den 17 . marts 1902, død den 4. marts 1972 i Horne.
Ejer af "Haugenkroggaard" i Horne på Fyn. Sognerådsformand.
Gift den 26. maj 1928 med
313Else Barbara Kristensen, født den 24. maj 1902 i Galdbjerg,
datter af gdr. Peter Kristensen og hustru Gertrud Marie Jensen.
4 børn: nr. 384 - 386 - 3S8 - 389
314  VAgnete Rud, født den 22. april 1905, død den 8. marts 1958 i Odense.
Overlærer i Odense.
315  VIJohannes Rud, født den 7. marts 1909 i Odense.
Landsretssagfører. Dramaturg.
Gift den 11. april 1943 med
316Rigmor Helweg Mikkelsen, født den 2. juli 1919 i Odense, datter af maler og sporvejsfunktionær Erhard Peder Husted og hustru Marie Gårdsted Nielsen.
1 barn: nr. 390
 Børn af Johannes Bojesen og Kristine Spangenberg
317  IHarald Gunni Bo Bojesen, født den 24. juli 1895 på "Godthaab" ved Hillerød, død den 19. januar I970 i Aabenraa.
Boghandler i Aabenraa fra 1919-1962. I mange år formand for Aabenraa Musikforening. Medlem af Boghandlerforeningens bestyrelse f.ra 1929-1936.
Gift den 26. marts 1920 med
318Anna Kathrine Nielsen, født den 13. april 1893 i Haderslev,
død den I l. januar 1935 i Aabenraa,
datter af boghandler Carl Nielsen og hustru Mette Johanne Christensen Jessen Toft.
3 børn: nr. 392 - 394 - 396
Gift 2. gang den 25. juli 1937 med
319Frida Kathrine Emanuelsen, født den 19. december 1899 i Holstebro, død den 9. august 1938 i Aabenraa,
datter af forretningsfører Peter Emanuelsen og hustru Sofie Petra Johansen.
Gift 3. gang den 21. oktober 1944 med
320Anna Elisabet Eriksen, født den 23. juni 1915 i Stenderup, Nybøl sogn,
datter af sognepræst Jørgen Eriksen og hustru Dorothea Hanssen Stavnsbjerg.
Børnehavelærer. Kantor ved Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa,
I barn: nr. 398
321  IIÆdle Bojesen, født den 5. november 1897 på "Godthaab" ved Hillerød, død den 12. juni 1959 i Brede.
Elev på Det Kongelige Danske Musiklconservatorium.
Gift den 12. oktober 1917 med
322Olaf de Hemmer Egeberg, født den 15. maj 1887 i Dramelstrup, Fousing sogn, død den 25. januar 1959 i Brede,
søn af lærer Johan Egeberg og hustru Kathrine Jeppesen.
Lærer.
3 børn: nr. 399 - 401 - 403
323  IIISigne Bojesen, født den 2. februar 1901 på "Godthaab" ved Hillerød.
Uddannet ved boghandelen.
 Barn af Joh&nnes Bojesen og Camilla Spangenberg
324  IVFolmer Bojesen, født den 6. marts 1909 på "Godthaab" ved Hillerød, død den 29. aprrl 1909 på "Godthaab".
 Børn af Gunnar Bojesen og Kristiane Margrethe Svejstrup
325  IEjnar Bojesen, født den 23. maj 1899 på "Dortheasminde" ved Vejen, død den 16. januar 1901 på "Brandbygegaard" ved Horsens.
326  IISvend Bojesen, født den 16. september 1900 på "Brandbygegaard" ved Horsens.
Elev på Askov Højskole og på Ladehund Landbrugsskole.
Fra 1926 rutebilejer i Hjortekær ved Lyngby (Hjortekær-Kongens Lyngby-Charlottenlund-ruten) .
Gift den 20. juni 1929 med
327Karen Rytter, født den 28. september 1900 i Uggelbølle ved Hornslet, død den 1. juni I971 i Hjortekær,
datter af gdr. Jens Nielsen Rytter og hustru Johanne Jacobsen.
3 børn: nr. 405 - 407 - 409
Aage Bojesen, født den 11. januar 1902 på "Brandbygegaard" ved Horsens.
Cand. med. og cand. chir. 1930. Siden 1932 praktiserende læge i Store Merløse.
Gift den 20. september 1930 med
329Karen Margrethe Pedersen, født den 11. oktober 1902 i København, død den 3. februar 1971 i Store Merløse,
datter af pianofabrikant Oluf Pedersen og hustru Karen Margrethe Poulsen.
2 børn: nr. 411 - 413
330  IVDan Bojesen, født den 3. februar 1906 på "Sandergaard" ved Odder.
Handelseksamen. Fra 1928-1939 salgsleder i fa. A/S Fisker og Nielsen, København. Fra 1939 grosserer i Aarhus.
Gift den 23. oktober 1932 med
331Sigrid Elisabeth Harkes Larsen, født den 21. december 1906 i Skive,
datter af restauratør Lars Harkes Larsen og hustru Else Marie Strandbygaard, født Knudsen.
Tandtekniker.
2 børn nr. 415 - 417
 Børn af Svend Bojesen og Johanne Hansen
332  IKaren EIi Bojesen, født den 29. august 1899 på "Sandholm", død den 2. juni 1926.
Gift den 16. maj 1924 med
333Carl Marius Jensen, født den 27. september 1901, død den 2. februar 1925.
Automobilforhandler.
334  IIGunnar Bojesen, født den 9. april 1901 på "Sandholm", død den 9. marts 1902 på "Sandholm".
335  IIIOlav Bojesen, født den 24. december 1906 på "Sandholm", død den 25. september 1970 i Sydney.
Mekaniker. Udvandret til Australien i 1927 . Var bosiddende i Sydney.
Gift med
336Mary Whitbread, født den 29. juli 1906 i Sydney, datter af builder James Whitbread og hustru Adelina Korner.
1 barn: nr. 419
337  IVJes Villads Bojesen, "Lasse", født den 22. juni 1920 (adopteret).
Udlært ved landbruget. Siden 1946 ansat hos sin fætter Svend Bojesen, Hjortekær, som chauffør.
Gift den 28. august 1943 med
338Else Betty Worm, født den 22. januar 1922 i Nøddebo,
datter af skovarbjder Niels Peter Worm og hustru Anna Kirstine Rasmussen.
1 børn: nr. 420

Børn af Karen Eli Bojesen og Kristen Kristensen Søe
339  IKnud Kristensen Søe, født den 1. februar 1903 i Husby ved Ringkøbing.
Chauffør.
Gift den 27. april 1934 med
340Betty Bendtsen, født den 6. april 1906 i Donse, Karlebo sogn, datter af husejer Niels Peter Bendtsen og hustru Ellen Kirstine Sørensen.
4 børn: nr. 421 - 424 - 426 - 428
341  IIBodil Kristensen Søe, født den 28. oktober 1904 i Husby ved Ringkøbing.
Gift med . . ., Christiansen.
Gift 2. gang den 23. oktober 1939 med
343Lars Dyregaard,f.ødt den. . . ., død den 8. december 1967.
Skrædermester.
1 barn: nr. 429
344  IIIGudrun Kristensen Søe, født den 30. november 1907 i Husby ved Ringkøbing.
Overlærer i København.
Gift den 1. november 1947 med
345Martin Ingvard Leegaard, født den 30. august 1887 i Bedsted,
søn af landmand Niels Peter Leegaard og hustru Karen Marie Christensen.
Urmager.
I barn: nr. 431
346  IVEster Kristine Søe, født den 23. maj 1912 i Karlebo, død den 16. juli 1972 i Kalundborg.
Gift den 24. december 1935 med
Hans Adolf Henriksen, født den 7. februar 1911 i Allerup ved Odense, død den 30. maj 1950,
søn af lærer Henrik Magnus Henriksen og hustru Elisa Marie Kristensen.
Lærer.
Gift 2. gang den 5. januar 1960 med
348Erling Korshøj Madsen, født den 13. juni L922 i København,
søn af Frederik Madsen, Thise i Salling og hustru Helga Vilhelmine Dahl.
Lærer i Raklev ved Kalundborg.
 Børn af Helge Bo Bojesen og Agnete Karen llum Hansen
349  ITove Bojesen, født den 17. september 1907 på "Lille Brejninggaard", Spjald.
Uddannelse på Odense Forskoleseminarium, Ankerhus Husholdningsskole og på Statens Lærerhøjskole. Ansat som lærer forskellige steder. Fra 1950 ved Hestlund Skole, Bording. Har fire plejebørn.
350  IIKai Villars Bojesen, født den 8. december 1908 på "Lille Brejninggaard", Spjald.
Uddannelse på højskole og på landbrugsskole. Fra 1941-1962 arbejdsleder ved Hedeselskabet. Kørelærer i Skørping fra 1963.
Gift den 27. maj 1944 med
351Inger Marie Harvest, født den 28. marts 1916,
datter af Niels Peter Harvest og hustru Marie Kristine Jensen.
Sygeplejerske.
5 børn: nr. 432 - 434 - 436 - 437 - 439
352  IIIInge Gyde Bojesen, født den 26. marts 1910 på "Lille Brejninggaard", Spjald.
Elev på Uldum Højskole 1934.
Gift den 14. maj 1936 med
353KarI Henry Jørgensen, født den 6. februar 1908, død den 14. marts 1966 i Ballerup.
6 børn: nr. 440 - 442 - 444 - 446 - 448 - 449
354  IVGerda Bojesen, født den 12. februar 1912 på "Lille Brejninggaard", Spjald.
Elev på Ollerup Gymnastikhøjskole. Dameskræder og gymnastiklærer i København. Fra 1962 indehaver af kjoleforretning i Valby, København.
355  VAase Bojesen, født den 18. maj 1913 på "Lille Brejninggaard", Spjald.
Hjemmesygeplej erske i Store Merløse.
Gift den 26. september 1938 med
356Peter Andersen Rønne, født den 8. april 1908, søn af Niels N. A. Rønne og hustru Ane Margrethe Hovborg, f. Andersen.
Assistent på Risø. 4 børn: nr. 450 - 452 - 454 - 456
357  VIFolmer Bo Bojesen, født den 9. august 1915 på "Sillesthovedgaard", Give, død den 15. juli 1950. Druknede i Norge.
1944-45 elev på Borups Højskole. 1945-46 og 1949-50 elev på Askov Højskole.
358  VIIVagn Bo Bojesen, født den 4. marts 1917 på "Sillesthovedgaard", Give.
1940-41 og 1942-43 elev på Haslev udvidede Højskole. Fra 1947 kirketjener ved Nazareth Kirken i København.
Gift den 27. april, 1946 i Odense med
359Erna Rasmussen, født den 20. maj 191S i Odense,
datter af Hans Christian Rasmussen og hustru Dagmar Louise Jørgensen.
4 børn: nr. 457 - 459 - 461 - 462
360  VIIILeif Ove Bojesen, født den 5. januar 1919 på "Sillesthovedgaard", Give.
Elev på forskellige højskoler, på Elbæk Lærerskole og på Statens Lærerhøjskole. Lærer på Danebod Hrjskole 1949-50, på Ry Højskole 1951-56, på Uldum Højskole 1956-63 og på Odense Friskole 1963-65. Fra 1965 frimenighedspræst i Vesthimmerlands Frimenighed, Hornum.
Gift den 15. september 1951 i Bering med
361Kirsten Teilmann, lærer, født den 19. august 1920 i Ormslev,
datter af gdr. Halfdan Teilmann og hustru Margrethe Juul.
6 børn: nr. 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468
IXRuth Ellen Bojesen, født den 16. december 1920 på "Sillesthovedgaard", Give.
Gift den 16. december 1945 i København med
363Olav Wistesen, født den 6. april 1919.
Ægteskabet opløst 1949.
Gift 2. gang den 8. august 1953 med
364Egon Pedersen, født den 10. august 1914, død den 15. december 1969 i København,
søn af Christian Pedersen og hustru Martha Jørgensen.
Skræder og tilskærer. 1 barn: nr. 469
 Datter af Carl Bo Bojesen og Karen Henriksen
365  IAnne Marie Bojesen, født den 14. juni 1918 i København.
Lærereksamen fra Vordingborg Seminarium 1945. Lærer ved Holbæk private Realskole.
Gift den 5. juli 1947 med
Robert Sachse, født den 3. januar 1916 i Søborg,
søn af mekaniker William Sachse og hustru Elna Anne Marie Kristine Sørensen.
Lektor ved Stenhus Kostskole.
I barn: nr. 471
 Børn af Margrethe Bojesen og Alfred Hansen Born
367  IFrede Bo Bojesen Born, født den 13. februar 1908 på "Dortheasminde", Vejen.
Gårdejer.
Gift den 7. november 1936 med
368Agnes Longvann, født den 2. oktober 1909 i Mo i Rana, Norge,
død den 22. april 1939 i Bagsværd,
datter af gårdbruker Didrik Longvann. 1 barn: nr. 472
Gift 2. gang den 12. januar 1941 med
369Inger Marie Jensine Andersen, født den 22. juli 1915, datter af gdr. Holger Andersen og hustru Edith Johannesen.
2 børn: nr. 474 - 475
370  IIMally Dorthea Busck Born, født den 23. maj 1911 i Karlebo, Sjælland.
Gift den 10. april 1948 i Reigate, Surrey, England med
371George Rupert Little, født den l8. august 1911 i Chester, Ergland.
1 barn: nr. 477
372  IIIPoul Anthon Born, født den 2. april 1915 i Rønne, Bornholm.
Uddrag af et brev fra 18/3 1970:
"Måtte under krigen i 1943 flygte til Sverige og derfra til England som frivillig soldat i 1944 og indmeldt til tjeneste i "Special Forces"."
Gift den 1. juni 1946 med
373Ann Rosemery Cookes, født den 9. juli 1924 i England,
datter af col. Dudley Cookes og hustru Lilly Golder.
De boede først nogle år i Danmark, var derefter bestyrere af en farm i Oxford. Flyttede i 1974 til Hawkswell Gardens 14, Oxford.
4 børn: nr. 478 - 480 - 481 - 452
374  IVAsta Born, født den 16. februar 1920 i Hillerød.
Gift den 28. september 195l i Brisbane i Australien med
374Dennis Joseph Foley, født den 6. juli 1912 i Folkestone, Kent, England.
De bor i Cairns, North Queensland, Australien.
8. slægtsled - Brøndby-Bojesen-linjen
9. slægtsled - Brøndby-Bojesen-linjen