2. slægtled
Børn af Ole Andersen Busck og Charlotte Amalie Matthiasdatter
3   I Matthias Olsen Busck, døbt den 1. juli 1739 i København, død den 23. juli 1802 i København.
Hjul- og karetmagermester.
Gift den 19. november 1760 med
4Sidse Margrethe Jørgensdatter Stæhr, født 1737, død den 23. marts 1809 i København, datter af Jørgen Mathiesen.
4 børn nr. 9 - 11 - 13 - 15.
Matthias Olsen Busck blev døbt d. 1. juli 1739 i Trinitatis kirke. han voksede op i Springgaden nr. 17, var i lære hos sin far i hjulmagerfaget og fik svendebrev 1756:
Hjul og Karetmagerlaugets Protokol for Ind- og Udskrivning af Drenge 1756-1820, Pag. 17.
"Anno 1756 d. 18. January Lod velagte Mand Olle Andersen Busk, borger og hans Kongel. Mayestæts Hjulmand, her i den Kongl. Residens Stad Kiøbenhafn Indskrive og til Lige Udskrive sin Søn Nafnlig Mathias Olsen Budsck, Som hafver staaet og Lært det Lovlige Hiul- og Caretmager Haandverk, og i dag løs gives, kand her efter Arbeide som Svend hos hvilken Medster hannem hans Arbeide behøver, og er givet til Oldermanden og til de Fattige, som det sig Bøer."
Den 23. Juni 1760 vandt Mathias Olsen Busck, født i København, Borgerskab som Hjulmand.
Og samme år blev han gift med Sidse Margrethe Jørgensdatter Stæhr,
Anno 1760, d. 19. Nov. bleve Matthias Olsen Busch, Hiulmand, Ungkarl, og Cidse Margrethe, Gunni Andersen Tømmermesters Enke viede i Huuset. (Trinitatis Kirkebog).
(Hun var d. 4. juli 1755 blevet viet til Gunni Andersen. Det må være efter ham, vi har det i slægten meget brugte navn Gunni.)
I hjemmet i Springgaden boede farmoderen hos dem. Og deres fire børn, Gunni, Oluf, Gunhilde Cathrine og Charlotte Amalie blev født der.
Matthias Olsen Busck fik efter ansøgning den 6. marts 1789 "Bestalling som Kongl. Arsenal Hjulmand". Og i året 1801 blev han Kaptejn i Borgervæbningen. han døde 1802.
Kbh. Adresseavis 1802, No.294, Dødsfald. Den 23. Julii.
"At det haver behaget Gud at bortkalde fra mig og mine Børn min uforglemmelige Mand Capitain og Kongelig Hiulmand Matthias Olsen Busck i hans Alders 63 Aar bekjendtgøres herved for hans og mine Slægt og Venner.
S.M.Busck, fød Stæhr."
5   II Peter Olsen Busck, født år 1744 i København
Han blev ligesom sin far og sin ældre bror oplært som hjulmand og fik borgerskab den 20. januar 1772.
Samme år blev han gift med
6 Anna Cathrina Iburg, datter af Johan Adolph Iburg.
Hun døde af brystsyge som 38-årig.
Hvordan det senere gik Peter Busck ved vi ikke.
1 barn: nr. 16.
7   III Anna Busck blev gift med
8 Johan Schaae Smidt. Vi ved kun om dem, at hun tidligt blev enke.