6. slægtled
  (Børnebørn af August Busck og Johanne M. Secher findes på en anden side).

Børn af Frederik Carl Gutfeld Busck og Catharina Berg, f. Rohmann.
45 I Andreas Sophus Busck, født den 12. februar 1855 på "Skovsbo", Rynkeby sg. ved Kerteminde, død den 6. marts 1938 i København
Oberstløjtnant, chef for artilleriafdelingen i Aarhus 1900-1919.
Kammerherre.
Gift den 6. november 1880 med
46 Laura Sophie Blesberg, født den 12. februar 1854, død den 2. marts 1899,
datter af prokurator, kammerassessor justitsraad Carl Johan Philip Blesberg, og hustru Marie Sophie Emilie Schnegelsberg.
I barn: nr. 88
47 II August Busck, født den 17. juli 1856 på "Skovsbo", Rynkeby sg. ved Kerteminde, død den 2. november 1935 i København. Civilingeniør 1883, lærer ved flere tekniske skoler og ved Søværnets Officersskole.
48  III Kate Busck, født den 24. maj 1860 på "Skovsbo", Rynkeby sg. ved Kerteminde.
Lærerinde.
  6. slægtled
Brøndby-linien England
Børn af Gunni Busck og Agnes Chapmann
49  I Gunni Busck, født den 15. februar 1878 i England, død den 30. november 1951 i England.
Præst i "The Established Church of England".
Boede sidst i Sct. Bartholomew Vicarage, Sussex.
Gift med
50 Edith Marien Whitehead, født den 20. august I877 i England,
død den 18. maj 1936.
I barn: nr. 90
51 Julius August Busck, født den 4. april 1880 i London, død den 13. december 1959 i London.
Ansat i "The English Ministry of Works".
Gift med
52 Emily Warren, født ? , død 1912
1 barn nr. 92
Gift 2. gang den 11. juli 1914 med
53 Amely Mary Torrington, født den 26. april 1866 i England, død den 1. januar 1958 i London.
2 børn: nr. 94 - 95
  6. slægtled
Brøndby-linjen Amerika
Børn af Herman Busck og Camilla Johanne Emanuella Møller
54  I Nikoline Amalie Busck, født den 11 . marts 1864 på "Lundegaard" ved Frederiksborg,
død den 10. april 1864.
55  II Amalie Busck, født den 30. november 1867 på "Sneumgaard" ved Ribe, død i New York.
Rejste til Amerika som 17 -årig og blev indendørsarkitekt i New York. Hun bekostede senere sin bror Gunnis lægeuddannelse i New York.
Gift med
56 B. Deady.
57  III Gunni Busck, f ødt den 21. juni 1869 på "Sneumgaard" ved Ribe.
død den 29. september 1869 på "Sneumgaard".
58  IV Gunni Julius Busck,født den 16. oktober 1870 på "Sneumgaard" ved Ribe,
død i Amerika 1937 eller 1938.
Var udlært mekaniker. Rejste til Amerika, fik uddannelse og blev læge i New York.
59 Gift med Charlotte ...
60 Gift 2. gang med Flora Spenner.
3 børn: nr. 97 - 98 - 100
61  V Edvard Frederik Busck, født den 26. august 1872 på "Sneumgaard" ved Ribe, død o. 1897 i New York.
Var udlært hos guldsmed Dragsted i København.
Rejste over til sine to søskende i Amerika og blev guldsmed i New York.
62 Gift med Charlotte Houel.
I barn: nr. 102
63  VI Julie Busck, født den 20. juni 1874 på ,"Sneumgaard" ved Ribe,
død den 29. oktober 1878 på "Løvenholt" ved Silkeborg.
  Børn af Johannes Busck, og Anne Helene Caroline Refslund
64  I Ingeborg Busck, født den 11. maj 1813 i Brøns i Sønderjylland.
død den 11. januar 1963 i Silkeborg.
Sygeplejerske, uddannet på Kystsanatoriet på Refsnæs og havde i nogle år stilling der. Var en tid menighedssygeplejerske på Stevns med tilknytning til Stevns Højskole.
Gennem mange år plejede og passede hun de gamle og svagelige i slægten. Hun var altid parat, når nogen trængte til hjælp. En del år boede hun på Sjælland, så på "Lille Veum" i Brørup, derefter i Aarhus og fra omkring 1943 i Silkeborg, hvor en bror, Bunde Refslund Busck og også en brordatter havde deres hjem.
Begge steder var hun en hyppig og kær gæst.
65  II Gunni Busck, født den 27 . marts 1875 i Bovlund i Sønderjylland, død den 7. august 1936 i Aarhus.
Kom til søs allerede som l4-årig. Sejlede først med småskibe, siden "på langfart" med sejlskibe.(Vi har i arkivet dagbøger fra disse sejladser). Tog sætteskipper- og styrmandseksamen og var med fiskekuttere ved Island og Skotland.
Fra 1902-06 leder af Navigationsafdeling på Stevns Højskole om vinteren og på fiskeri om sommeren. Derefter trawlfiskeri nogle år fra Grimsby i England. Fik selv skib og fiskede i Nordsøen, Østersøen og Kattegat. Boede i Esbjerg, nogle år i Viby J. og fra 1912 i Aarhus.
Gunni Busck var som sin far, Johannes Busck, stærkt litterært og også åndeligt og religiøst interesseret.
Gift den 24. marts 1901 i Hundslund med
66 Asta Engberg, født den 20. april 1877 i Hatting, død den 26.august 1968 i Sundby, Mors, begravet i Aarhus,
datter af sognepræst Harald Laurits Engberg og hustru Signe Frederikke Læssøe.
Foruden Engberg-slægtsbogen har vi meget andet om Gunni Busck og Asta Engberg i arkivet.
9 børn: nr. 104 - 106 - 108 - 111 - 113 - 115 - 117 - 119 - 121
67  III Julie Busck, født den l. september 187 7 på "Klevanggaard", Brørup, død den 7 . oktober 1952 i Sigerslev-vester, begravet i Stiftsbjergby.
Opvokset i "Friheden", Mørkøv. Skolegang hjemme.
Var en tid gymnastik- og håndarbejdslærerinde på Stevns Højskole.
Derefter medhjælper på sømandshjem i København, i Hamborg og i Amerika. Opholdt sig i Amerika fra 1910-1912.
Åbnede sammen med søsteren Karen et sømandshjem i Toldbodgade i København. Det blev et virkeligt hjem for søfolk trods vanskelige tider under verdenskrigen 1914-1918.
Det er sagt, at de her skabte grundlag for det velfærdsarbejde, som senere kom i gang for søfolk.
Gift den 6. juli 1919 med
68 Anders Christensen Juul, født den 14. november 1886 på Avernakø,
død den 24. maj 1962 på Avernakø, begravet i Stiftsbjergby.
Var finmekaniker og blev smedemester i Sigerslev-vester ved Frederikssund.
Søn af gdr. Hans Rasmussen Juul og hustru Karen Marie Rasmussen, Avernakø.
69  IV Karl Augustin Johannes Busck, født den 25. august 1879 i Brørup, død 1902 i Mørkøv.
Var svagelig efter sygdommen gigtfeber og opholdt sig derfor mest hjemme.
70  V Karen Busck, født den 27 . november 1881, død den 8. februar 1890 i Mørkøv.
71  VI Bunde Refslund Busck, født den 4. september 1884 på "Klevanggaard", Brørup, død den 24. maj 1965 i Silkeborg.
Ville gerne have været forstmand, men blev sømand og fisker ligesom sin ældre bror Gunni, - først saltvandsfisker. Fra omkring 1922 ferskvandsfisker ved Silkerborgsøerne og Gudenåen, ansat af Silkeborg Fiskeriforening.
Gift den 10. april 1924 med
72 Margrethe Charlotte Munck, født den 24. november 1894 i Vraa, død den 16. oktober 1962 i Silkeborg.
Bibliotekar ved Silkeborg Bibliotek, datter af lærer Adolf Munck og hustru Regine Lund.
2 børn: nr. 123 - 125
73  VII Anne Refslund Busck, født den 8. januar 1886, død den 2. maj 1888 i Mørkøv.
73  VIII Nanny Anne Busck, født den 11. december 1888 i Mørkøv.
Efter skolegang hos faderen i barndomshjemmet "Friheden" ved Mørkøv og ophold på Stevns Højskole var hun medhjælper på et børnehjem på Stevns. Blev derefter medhjælper hos Marie Bech på Spædbørnehjemmet i Birkerød. Lærte børnesygepleje på Rigshospitalet.
Købte børnehjemmet "Guds Gave" ved Marstal på Ærø. Flyttede 1928 børnehjemmet fra Ærø til "Lille Veum" ved Brørup, hvor søsteren Ingeborg da boede efter fasteren Augusta's død i 1927.
Fortsatte her til omkring 1950. Måtte da standse arbejdet på grund af svageligt helbred, men bevarede stadig forbindelsen med sine mange hold børn. - Flyttede til "Lindegården" i Vejle.
75  IX Karen Busck, født den 10. maj 1891 i Mørkøv.
Forskellige huslige pladser bl.a på en gård nær Lillehammer i Norge. Var derefter med i søsteren Julie's arbejde for sømænd i Toldbodgade i København. Tog uddannelse og eksamen som fysioterapeut.
Blev gift 1920 og sejlede med på langfart. - Boede derefter i Sørup ved Fredensborg, travlt optaget af sommerpensionærer og massagepatienter. Havde en tid en gård i Høgild ved Karup og fra 1949-1973 i København en større lejlighed med værelseudlejning for unge piger.
Flyttede til "Margrethegården" i Roskilde.
Gift den 3. oktober 1920 med
76 Anton "Storm" Lorentsen, født den 27 . december l884 i Almind ved Viborg, død den 30. april 1969 i København, søn af Martin Lorentsen og hustru Madsine Christine Nielsen.
Kom tidligt "til søs" - først med fiskekutter til Island, (hvor han fik navnet "Storm"). Var derefter matros på store sejlskibe. Tog styrmands- og skibsførereksamen i København.
Sejlede for rederiet "Ø. K." og for rederiet "Orient" som skibsfører.
4 børn: nr. 127 - 129 - 131 - 133
  Børn af Julie Gunny Marie Busck, og Christian Axel Nielsen
77  I Ingrid Busck-Nielsen, født den 20. august 1813 i København
død den 4. juli 1968 i København.
Gift den 26. maj 1904 med
78 Christian August Lorange, født den 6. februar 1872 i New York, død i New York.
Ingeniør, søn af ingeniør Johan David Faye Lorange og hustru Othilie Charlotte Schrøder.
Ægteskabet opløst 1914.
Gift 2. gang den 17. september 1920 med
79 Svend Julius Federspiel, født den 30. maj 1866 i København, død den I 1. august 1953 på vej til Australien.
Kaptajn. Konsul i Marokko, søn af kontrollør ved Det kgl. københavnske Klasselotteri, justitsraad Peter Julius Federspiel og hustru Emma Alvilda Rasmussen.
80  II EIIen Busck-Nielsen, født den 9. august 1875 i København, død den 27 . november 1967 i København.
Gift den 6. juni 1900 med
81 Frederik Wexelsen Jahn, født den 28. december 1876 i Norge. død i 1939.
Ingeniør. Ægteskabet opløst 1906.
Gift 2. gang 1910 med
82 Severin Henrik August Vedel, født den 20. maj 1867, død den 26. august 1932 i København.
Departementschef, rådsformand,søn af geheime-legationsraad Peter August Frederik Stoud Vedel og hustru Fanny Vendela Hebbe.
1 barn: nr. 136
83  III Gunni Busck-Nielsen, født den 9. juli 1878 i København, død den 2. december 1961 i København.
Departementschef i Handelsministeriet 1910-1924.
Efter sin afgang fra statstjenesten medlem af en række kommisioner, nævn og bestyrelser, herunder formand for Teknologisk Institut og for Tivoli.
Gift den 8. oktober 1910 med
84 Ada Theodora Küster, født den 10. oktober 1884 i Odense, død den 21. juni 1969 i København, datter af direktør Adolp Küster og hustru Telze Henriette Weimann.
3 børn: nr. 139 - 142 - 143
85  IV Just Julius Busck-Nielsen, født den 19. december 1879 i København, Død den 11. maj 1953 i København.
Cand. polyt.
Driftsbestyrer for aktieselskabet L. C. Glad & Co's oliefabrik.
Medlem af en række kommisioner og nævn og af bestyrelsen for A. V. Colding.
Gift den 27 . januar 1912 med
86 Sigrid Louise Jensen, født den 9. juni 1890 i København, datter af kgl. kapelmusicus Harald W. Jensen og hustru Marie Emilia Bloch.
2 børn: nr. 144 - 146
  Barn af Nanny Augusta Busck og Anders Pedersen
  Ædle Veum Busck Pedersen, født den 5. maj 1888,død den 15. januar 1890.