7. slægtled
Børn af August Busck og Augusta Antoinette Sørensen
618  I Theodor Henry Busck, født den 14. marts 1906 i Auckland, New Zealand, død ,den 5. marts 1972 i Auckland, New Zealand.
Ingeniør og forretningsmand. Kaptajn i verdenskrigen 1940-45.
Gift den 13. november 1937 med
619 Imelda Frances Meadows, født den l8. juni 1904.
4 børn: nr. 668 - 670 - 672 - 674
620  II Margaret Busck, død som barn.
  Fra 7 . slægtled er af Mohr-slægten med Harald Johannes Mohr's og hans sønners indforståelse kun medtaget børn af Johan Ludvig Thorvald Mohr, som var gift med Birgitte Marie Nelly Busck.

Børn af Birgitte Marie Nelly Busck og Johan Ludvig Thorvald Mohr
621 I Harald Johannes Mohr, født den 5. marts 1893 i Ljørslev, Mors, død den 18. juni 1974 i København.
Lægeeksamen 1918. Hospitalsansættelser 1918-1920. Jordomsejling som læge 1920-1921. Fra 1922-1967 praktiserende læge i København og fra 1935-1961 sanitetslærer ved Københavns Maskinistskole. Medlem af repræsentantskabet i Københavns Lægeforening og Sygekassernes Organisation fra 1935-1961.
Harald Mohr har i mange år indsamlet og nedskrevet slægtsoplysninger, som har været til uvurderlig hjælp i slægtsarbejdet.
Gift den 22. oktober 1919 med
622 Jenny Kathrine Caroline Hove, født den 8. januar 1895 i Vigsø, død den 2. marts 1966 i København,
datter af købmand Christian Søndergaard Hove og hustru Dorthea Marie Dige. Efter moderens død i januar 1895 opdraget hos mosteren Elise Dige, som var gift med sognepræst Laurits Nicolai Knudsen i Tilst - fra 1912 i Hellerup.
3 børn: nr. 675 - 677 - 680
623  II Sven Theodor Mohr, født den 20. februar 1895 i Ljørslev, Mors, død den 26. juli 1395 i Ljørslev.
92 III Gunner Theodor Busck Mohr, født den 30. april 1896 i Ljørslev, Mors.
Student 1913. Tog til søs i juli 1914.
Druknede den 25. marts 1915 ved Shetlandsøerne.
625  IV Helga, Margrethe Mohr, født den 8. april 1899 i Slotsbjergby, død den 31. oktober 1899 i Slotsbjergby.
626  V Dagny Elisabeth Mohr, født den 1. marts 1902 i Slotsbjergby.
Skolegang på Amager og i København. Ophold i England 1921 og 1922. Fra 1923-1930 arbejde i forskellige firmaer som kontorassistent. Var sekretær i fa. Kampmann, Kierulf og Saxild (NBHAB) i Ankara i Tyrkiet 1927-1928. Fra 1930-1967 ansat i Danmarks Nationalbank som tællerske, fra 1953 som assistent.
 94 Børn af Fanny Theodora Busck og Westy Hilmar Oddgeir Stephensen
627  I Gerda Stephensen, født den 12. april 1893 i København. Handelsskoleeksamen.
Gift den 6. november 1915 med
628 Eiler Ingerslev Baastrup, født den 12. april 1890 i København, søn af direktør Vilhelm Peter Baastrup og hustru Manon Amalie Ingerslev.
Bankier, vekselerer . Ægteskabet opløst 1932.
Gerda Stephensen havde stilling i Handelsbanken fra 1931-1933 og i Danmarks Nationalbank fra 1933-1947 .
4 børn: nr. 682 - 684 - 686 - 687
629  II Fanny Theodora Stephensen, født den 4, september 1896 i København.
Gift den 20. september 1920 med
630 Torkild Stig-Nielsen, født den 24. maj 1892 i Thorslunde, Holeby, død den 9. januar 1973 i Holte,
søn af fabriksbestyrer Einar Nielsen og hustru Elisabet Margrete Thomsen.
Civilingeniør. Ansat ved A/S F. L. Smidth & Co. Var leder i forskellige lande: England, Kina, Japan. Fra 1933-1946 leder af F. L. Srnidth's hovedkontor i New York. Derefter assisterende vicepræsident i Lone Star Cement Corp., New York indtil 1959.
Begge ægtefæller og datteren Karin Stig-Nielsen fik efter verdenskrigen 1940- 45 tildelt Kong Christian d. 10.'s frihedsmedalje, og sønnen Peter Stig- Nielsen fik som flyver tildelt en tilsvarende medalje.
2 børn: nr. 689 - 691
631  III Elisabeth Stephensen, født den 16. oktober 1897 i København, død den 10. oktober 1975.
Gift den 14. marts 1921 med
632 Aage Ulrich, født den 13. januar 1891 i København, søn af generalmajor Hjalmar Ulrich og hustru Anna Cathrine Benedikte Andersen.
Civilingeniør. Ansat ved A/S F. L. Smidth & CO. Driftsingeniør. Fra 1937 teknisk ingeniør i England. 5 børn: nr.693 - 695 - 697 - 699 -701
632  IV Leif Westy Stephensen, født den 20. september 1900 i København.
Grosserer.
Gift 1925 med
634 Astrid Monberg, født den 24. september 1903, død den 26. november 1925, datter af ingeniør, etatsraad N. C. Monberg og hustru Anthonia Sølling.
Gift 2. gang den 4. april 1928 med
635 Eva Arnholtz, født den 7. februar 1903 i Næstved, datter af fotograf Emanuel Lorentz Johan Thomas Arnholtz og hustru Ellen Marie Steffensen.
Fysioterapeut, eks. 1926 fra overlæge Lund's kursus på Kommunehospitalet.
3 børn: nr. 703 - 705 - 706
  Børn af Arnold, Andreas BulI Ahrensen Busck og Johanne Kirstine Camilla Glimann
636  I Arne Busck, født den 4. maj 1903 i København.
Forlagsboghandler.
Gift den 10. september 1939 med
637 Vibeke Hegermann-Lindenkrone, født den 30. juli 1913 i København,
datter af theaterchef Cai Hegermann-Lindenkrone og hustru Dorthea Poulsen.
2 børn: nr. 708 - 710
Ægteskabet opløst 1950.
Gift 2. gang den 14. februar 1961 med
638 Inge Marie Rosette Henriksen, født den 14. marts 1928 i København,
datter af overværkfører Arthur Henriksen og hustru Valborg Christensen.
Økonoma.
639  II Gerda Fanny Clara Busck, født den 4. maj 1904 i København.
Gift den I 1. april 1926 med
640 Ernst August Nachtegall Haderup, født den 16. januar 1903 i Faaborg, død den 21. oktober 1969 i København,
søn af tandlæge Ernst Haderup og hustru tandlæge Augusta R. Schalburg.
Civilingeniør 1927 . Fra 1927 - 1932 ved A/S F. L. Smidth i New York. Fra 1932 direktør for A/S D. jydske Kalkværker i Aarhus. 1937 rådgivende ingeniør i Aarhus og lærer ved Aarhus Tekniske Skole m.m. Var i Aarhus i 17 år og derefter ansat i Direktoratet for D.S.B. Har skrevet og udgivet bl. a. "Knud Justsen Haderup's Efterslægt".
1 barn: nr. 711
641  III Helge Arnold Busck, født den 19. oktober 1905 i København.
Efter uddannelse i Danmark, Leipzig, Wien, London og Paris ansat i Arnold Busck International Boghandel og Nyt Nordisk Forlag A/S i 1931. Direktør i 1941, og eneindehaver af Arnold Busck International Boghandel A/S og Antikvariat Arnold Busck i 1953. Formand for begge selskabers bestyrelse.
Medlem af Sjællandske Banks repræsentantskab og har haft mange andre tillidsposter inden for faget.
Gift den 6. juni 1936 med
642 EIse Kristine Eva Thielemann, født den 11. august 1913 i København, datter af Else Thieleman, som var gift med apoteker Carl Kørner.
2 børn: nr. 713 - 715
643  IV Viggo Busck, født den 28. november 1907 i København.
Efter handelslære og handelseksamen ansættelse i forskellige firmaer. Derefter uddannelse i London og Edinburgh. 1934-41 ansat i danske firmaer. 1941-53 som afdelingschef . Fra 1953 medindehaver af NYT NORDISK FORLAG Arnold Busck A/S, 1954 afdelingschef i samme.
Gift den 25. oktober 1941 med
644 Kirsten Brinck-Lund, født den 13. marts 1916 på Frederiksberg, datter af afdelingschef Johannes Vilhelm Lund og hustru Ida Vilhelmine Brinck.
Kontoruddannelse 1932-35. Husholdningsskole i Sorø 1935. Fra 1936-43 bogholderske. Fra 1943-68 "hjemmeløbende" husmor og halvdagskontorarbejde. Fra 1969 ''hjemmegående" husmor.
2 børn: nr. 717 - 719
  Børn af Johanne Marie Busck og Theodor Frederik Laurentius Larsen
645  I Gunni Busck-Larsen, født den I 1. marts 1888 i Struer, død den 19. oktober 1955 i Slagelse.
Repræsentant.
Gift med
646 Anna-Willy Nielsen, datter af malermester og kunstmaler Carl Nielsen.
I barn: nr.720 Gift 2. gang den 9. november 1935 med
647 Margrethe Andersen, født den 6. juli 1914 i Vemmelev,
datter af bødkermester Ludvig Andersen og hustru Laura Magdalene Hansen.
2 børn: nr. 722 - 724
648  II Inger Busck-Larsen, født den 18.. juni 1891 i Nyker, Bornholm, død den 20. januar 1955 i København.
Pianistinde. Organist ved Absalonskirken i København.
649  III Ellen Busck-Larsen, født den 24. maj 1896 i Nyker, Bornholm.
Fysioterapeut, uddannet på Teilmanns Institut. Fra 1922-1943 ansat på Gl. Skovridergaard i Silkeborg. Har derefter haft privat praksis i Silkeborg.
  Børn af Peter August Busck og Lovise Amalie Steenberg
650  I Ingrid Busck, født den 29. september 1893 i København , død den 28. december 1971 i København.
Uddannet som pianist ved Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Gift den 12. maj 1926 med
651 Godfred Hartmann, født den 18. juli I874 i København, død den 22. juli 1956 i København,
søn af overretssagfører Frederik August Hartmann og hustru Alice de Dompierre de Jonquieres.
Overretssagfører. Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium.
2 børn: nr. 726 - 728
652  II Karen Busck, født den 23. oktober 1896 i København.
Musikstuderende hos violinist og komponist Axel Gade og medlem af Akademisk Orkester, (violin). Uddannet som fysioterapeut på overlæge H. P. Lund's kursus på Kommunehospitalet.
Afgangseksamen 1921. Ansat på K. H. og på overlægens private klinik. Fra 1926-1972 ansat ved De samvirkende Sygekassers Klinik.
Gift den 4. april 1923 med
653 Ejnar Theodor Hjordt, født den 29. januar 1895 i Odense, død den 4. november 1973 København,
søn af forretningsmand, direktør og assurandør, Theodor Hjordt og hustru Kirstine Madsen.
Skuespiller og sanger.
1915-16 cand. phil. og theologistuderende ved Københavns universitet.
Optaget 1916 på Det kgl. Theaters elevskole.
Eifter uddannelse der ansat nogle år på Folketheatret og andre københavnske scener. - Tourneret i provinsen. - Sunget flere år i Radiokoret.
Fra 1952-1964 rejst som solist i Sverige og Norge med oplæsning og sang til eget luth-akkompagnement, udelukkende med nordiske digterværker og som speciale: H. C.Andersen og Bellman.
1 børn: nr. 730
654  III Edith Charlotte Busck, født,den 28. september 1902 i København, død den 24. maj 1974 i Herning.
Efter studentereksamen og filosofikum uddannelse på Statens Biblioteksskole - eksamen 1922 og 1927.
Fra 1924-1926 i Amerika, ansat på Brooklyn Public Library. I to måneder "Amerika på tværs".
Fra 1928-1934 leder af Struer Folkebogsamling, og derefter fra 1934-1969 leder af Herning Bibliotek, fra 1947 som overbibliotekar. Edith Busck ønskede ikke sit store arbejde rosende omtalt, men i et jubilæumsskrift fra Herning Bibliotek kan man læse derom.
Og i en smuk nekrolog i Herning Folkeblad er der mange gode og sande ord:
"I huset her mindes vi Edith Busck som den respekterede og markante personlighed hun var i biblioteksvendellen.<" - "Hun var et elskeligt og varmhjertet menneske, som altid var parat til at hjælpe andre". Sven Plovgaard fra bibliotekstilsynet har i "Bogens Verden" nr. 9-10 1974 skrevet en udførlig artikel om Bdith Busck's arbejde og om det særprægede, gode og djærve menneske hun var.
  Børn af August Busck og Vilhelmine Marie Christensen
655  I Poul Gunni Busck, født den 4. september 1896 i Washington D.C. Ingeniør 1922 fra University of Maryland. B. A. degree in me- chanical engineering. Fra 1922-1961 ansat i Lehigh Portland Cement Co., Allentown, Pennsylvania.
Gift den 12. august 1935 med
656 Edith Marie Petersen, født den 12. august datter af kiropraktor Carl Vilhelm Petersen Camille Josephine Nielsen.
3 børn: nr.732-734-736
657 Gerda Kätty Elisabeth Busck, født den 1. september 1898 i København.
Skolegang og uddannelse i Amerika.
Fra 1921-1939 arbejde som fysioterapeut på forskellige arnerikanske hospitaler. 1941 Phys.Ther. i U.S. Public Health Marine Hospital, San Francisco. 1942: "Sailed for U.S. Army 147 th. General Hosp. Honolulu, Hawaii". 1945-1947 "Served in Marine Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania". Efteruddannelse og derefter fra 1949-1957 arbejde på Reginal Office of U.S. Veteran's Administration, Los Angeles.
1967 retired. Enjoying home, travelling and volunteer work," skrev Gerda i foråret 1974. Hun bor i San Pedro, Californien og har ofte været i Danmark - sidst i 1971. Da var hun meget interesseret i slægtsarbejdet og har senere sendt et større beløb til hjælp til slægtbogens udgivelse.
658 Vilhelm Klein Busck, født den 15. decernber 1903 i Washington D.C., død den 6. november 197 4 i Uvalde, Texas.
"He was buried with military honours 'in Arlington National Cemetery." Uddannelse på U.S. Naval Academy, Annapolis, Maryland. Søofficer 1926. Var som officer med i 2. Verdenskrig og modtog flere udmærkelser, den højeste var "The Navy Cross". - Blev i 1944 "chief of Staff of the administrative command for all amphibious forces in the Pacific." "He retire'd as Rear Admiral in 1956."
Gift i juni 1929 med
659 Valentina Porchietti, født den 10. august 1905.
1 barn: nr.728
Ægteskabet opløst 1948.
Gift 2. gang 1948 med
660 Josephine S. Duell, Charleston, South Carolina.
Død 1955.
Gift 3. gang 1957 med
661 Amy Brown. Ægteskabet opløst 1960.
Gift 4. gang den 12. maj 1968 med
662 Ruth Jakobsen, født den 15. juli 1937,
datter af landpostbud Frode Jakobsen og hustru Marie Børglum.
  Børn af Marie Busck og Morris Koppel
  Inge Nanny Koppel, født den 5. januar l90l i Plauen, Tyskland.
(6. slægtled 600),
Uddannet som teknisk tegner. Var på forskellige fabrikers tegnestuer. Fra 1919-1924 ansat som teknisk tegner i Handelsministeriet.
Gift den 6. juni 1924 med sin mors fætter
  Peter August Busck, født den 9. august 1860 på "Mygdalgaard", (6. skægtled 598),
død den 9. oktober 1929 i København,
søn af Carl Busck og hustru Charlotte Lawrence Lassen.
Overmaskinmester i D.F.D.S.
Gift 2. gang den 12. juni 1931 med
663 Johan Gotfred Høyer, født den 5. november 1874, død den 22. juni 1946 i København,
søn af købmand Carl Christian Andreas Høyer og hustru Anna Petrea Nielsen.
Cand. jur. Advokatfuldmægtig, kunstmaler.
1 barn: nr.740
Gift 3. gang den 30. april 1949 med
664 Anker EmiI Sørensen, født den 17. oktober 1884, død den 1. juni 1965 i København,
søn af drejer Søren Peter Sørensen og hustru Dorthea Clausen.
Kunstdrejer.
665  II Svend Koppel, født den 13. august 1904 i København.
Tegner. Redaktør.B Gift den 10. september 1939 med
666 Birthe Andersen, født den 7. februar 1920 i København,
datter af musiker Poul Aage Andersen og hustru Bertha Sofie Preisler.
Ægteskabet opløst 1947.
2 børn: nr.741 - 743 Gift 2. gang den 13. december 1947 med
667 Violet Ford, født den 6. oktober 1912.