8. slægtled  (Efterkommere af August Busck og Johanne Marie Secher)

Børn af Theodor Henry Busck og Imelda Frances Meadows
668  I Christoph John Theodor Busck, født den 19. november 1939 i New Zealand.
Gift den 28. marts 1967 med
669 Martine Francise Wyart, født den 18. marts 1943.
1 barn: nr.745
670  II Elisabeth Ann Busck, født den 26. marts 1941 i New Zealand.
Nurse.
Gift den 18. maj 1966 med
671 Wilfred Normann Manchur, født den 9. maj 1939.
672  III Richard Jeremy Lynggaard Busck, født den 27 . juli 1943 i New Zealand. (Foto)
Gift den 27. februar 1965 med
673 Patricia Ann Derham.
2 børn: nr. 746 - 747
Ægteskabet opløst.
673a Samliv med
Pamela J. Winter.
674  IV Anthony Sørensen Busck, født den 28. januar 1947 i New Zealand.
  Børn af Harald Johannnes Mohr og Jenny Kathrine Caroline Hove
676  I Claus Henrik Mohr, født den 3. august 1925 i København.
Handelsuddannelse. - I militæret (Indendanturen), sidst i "Den danske Brigade" i Tyskland. Kokuddannelse, 1952 hovmester.
Fra 1967 proviantinspektør.
Gift den 23. marts 1956 med
676 Birthe Lizzi Nielsen, født den 17. juli 1930 i Holbæk,
datter af rutebilejer Jens Thomas Nielsen og hustru Astrid Gudrun Jensen.
Sekretærstillinger i forskellige rederier.
677  II Niels Theodor Warncke Mohr, født den 7. juli 1927 i København.
Cand. jur. 1954. - Landsretssagfører 1958. Selvstændig advokat i København fra 1965.
Gift den 9. december 1956 med
678 Eldrid Nikolaisen, født den 3. juli 1930 i Bergen,
datter af Arthur Nikolaisen og hustru Elfrida
Ægteskabet opløst. 2 børn: nr. 748 - 749
Gift 2. gang den 1. oktober 1967 med
679 Hannah Larsen, født den 5. september 1936 i Holbæk,
datter af assistent Kristian Larsen og hustru Alberta Nielsen.
Overassistent på Lyngby Rådhus.
680  III Knud Erih Mohr, født den 2. april 1935 i København.
Ved revision 1957. Centralanstalten for revision 1958. Regnskabschef i A/S Monberg og Thorsen 1967.
Gift den 24. maj 1958 med
681 Kirsten Charlotte Marie Opager, født den 13. december 1928 i Aarhus,
datter af formand Aage Johannes Opager og hustru Hilda Kristoffersen.
Lægesekretær.
  Børn af Gerda Stephensen og Ejler Ingerslev Baastrup
682  I Inge Elisabeth Baastrup, født den 6. februar 1917 i København.
Gift den 23. februar 1941 med
683 Christian Krog Baastrup, født den 13. juni 1914 i København,
søn af overlæge Christian Baastrup og hustru Unni Krog.
Overlæge. 3børn: nr.750-752-754
684  II EIse Edith (Lotte) Baastrup, født den 13. marts 1918 i København.
Eksam. husholdningslærerinde, laboratorieassistent m.m.
Gift den 18. juni 1943 med
685 Ole Bentzen, født den 19. marts 1917 i København,
søn af. overlæge Sophus Bentzen og hustru Jenny Margrethe Andersen.
Dr. med. overlæge og ørelæge i Aarhus.
2 børn: nr. 756 - 758
686  III Lise Dagny Baastrup, født den 18. maj 1921 i Ordrup, død den 13. november 1928.
687  IV Grete Eva Baastrup, født den 9. april 1926 i Ordrup.
Gift den 27. december 1947 med
688 Leif Christian Jelsbech, født den 26. september 1919 i Aarhus,
søn af vekselerer Jens Christian Jelsbech og hustru Agnes Margrethe Jacobsen.
Advokat i Viborg.
2 børn: nr. 759 - 760
  Børn af Fanny Theodora Stephensen og Thorkild Stig-Nielsen
689  I Peter Stig-Nielsen, født den 9. juli 1921 i Wimbledon, London.
Civilingeniør. Uddannet i M.I.T. i Boston. Pilot i R.A.F. i 1944.
Flyvechef i S.A.S.
Gift den 18. maj 1948 med
690 Lis Agnete Fonnesbech, født den 2. januar 1927 i København,
datter af. kontorchef Knud Fonnesbech og hustru Ella Rigmor Berg-Madsen.
4 børn: nr. 761 - 762 - 763 - 764
691  II Karin Stig-Nielsen, født den 2. maj 1923 i Wimbledon, London.
Under verdenskrigen l940-45 ansat i "War-department" i New York. Kunstmaler. Har haft udstilling af akvareller i Sverige, i Frankrig og i Danmark.
Gift den 25. maj 1949 med
692 Henrik Marius Petersen, født den 23. februar 1919 på Frederiksberg,
søn af. isenkræmmer Anders Marius og hustru Anna Cathrine Petersen.
Søofficer. Fra 1973 kontreadmiral.
2 børn: nr. 765 - 766
  Børn af Elisabeth Stephensen og Aage Ulrich
693  I Jytte Topsy Ulrich, født den 13. marts 1924 i Grays, Essex, England.
Gift den 13. marts 1945 med
694 William Harald Durrant, født den 19. novemer 1918 i London,
søn af bankfuldmægtig Durrant, London.
Ingeniør.
2 børn: nr. 767 - 769
695  II Jørgen Frederik Ulrich, født den 27. september 1927 i Grays, Essex, England.
Designer.
Gift den 22. august 1961 med
696 Ditte Høyer Jensen, født den 15. september 1926 i Aarhus,
datter af afdelingschef Harald Jensen og hustru Ebba Høyer.
697  III Stephen Ulrich, født den 9. maj 1930 i Grays, Essex, England.
Manager i Del Monte, Californien.
Gift den 16. oktober 1958 med
698 Janet Louise Davidsen, født den 11. marts 1934 i Californien,
datter af driftsbestyrer Robert Davidsen og hustru Elisabeth Coop.
2 børn: nr. 770 - 771
699  IV Torben Ulrich, født den 24. september 1932 i Grays, Essex, England.
Ingeniør i fa. F. L. Smidth.
Gift den 8. august 1965 med
700 Hanne Poulsen, født den 5. juni 1936 på Frederiksberg,
datter af snedkermester Helge Poulsen og hustru Ellen Jacobsen.
2 børn: nr. 772 - 773
701  V David George Ulrich, født den 8. juni 1937 i Grays, Essex, England.
Maskinmester.
Gift den 20. august 1970 med
702 Ane Marie Jensen, født den 2. marts 1936 i Roskilde,
datter af Hans Georg Jensen og hustru Kristine Larsen.
Sygeplejerske.
1 barn: nr.774
  Børn af Leif Westy Stephensen og Eva Arnholtz
703  I Marianne Westy Stephensen, født den 21. august 1934 i Gentofte.
På højskole i Sverige 1954 og i Askov 1954-55. Boligkonsulenteksamen 1958. Har undervist på højskoler og underviser nu på friskole.
Gift den 1. juli 1958 med
704 Laurits Kjær Nielsen, født den 16. maj 1935 i Vejerslev, Mors,
søn af præstegårdsforpagter Niels Christian Nielsen og hustru Emilie Kjær.
Lærereksamen 1958. Højskolelærer på Støvring Højskole, i Norge og på Snoghøj Højskole. Fra 1966 lærer ved Skørbæk- Ejdrup Friskole i Himmerland. Siden 1972 formand for Dansk Friskoleforening.
3 børn: nr.775 - 776 - 777
705  II Erik Westy Stephensen, født den 20. april 1936 i Gentofte, død den 9. maj 1958.
706  III Jon Henrik Westy Stephensen, født den 4. februar 1939 i Gentofte.
Prokurist i fa. Sabroe & Stephensen.
Gift den 18. september 1965 med
707 Annette Pedersen, født den 8. juli 1942 i Aalborg,
datter af maskinmester Aage Pedersen og hustru Maren Jensen.
3 børn: nr.778 -779 -780
  Børn af Arne Busck og Vibeke Hegermann-Lindenkrone
708  I Susanne MagdaIene Clare Busck, født den 16. april 1940 i København.
Gift den 29. juli 1961 med
709 Jørgen Bech Christiansen,
søn af overlærer Jørgen Christiansen og hustru Ketty Bech.
Ingeniør. Ægteskabet opløst 1969. 2 børn: nr.781 - 782
710  II Andreas Poul Ditlev Valdemar Busck, født den 29. december 1941 i København.
  Børn af Gerda Fanny Clara Busck og Ernst August Nachtegall Haderup
711  I Lily Nachtegall Haderup, født den 10. november 1926 i København.
Gift den 6. december 1947 med
712 Hugo Kielgast, født den 7. april 1914 i Skive, død den 13. oktober 1967 i København,
søn af konsul Knud Kielgast, Skive, og hustru Elin Jacobsen.
Salgschef. 2 børn: nr. 783 - 784
  Børn af HeIge Arnold Busck og Else Kristine Eva Thielemann
713  I Ole Arnold Busck, født den 12.august 1937 i København.
Cand. merc. Direktør Nyt Nordisk Forlag A/S. - Kaptajn af R. Livgarden.
Gift den 13. juli 1963 med
714 Karen Thorning-Petersen, født den 17. april 1940 i Aarhus,
datter af direktør Valdemar Thorning-Petersen og hustru Gerda Faber.
2 børn: nr. 755 - 786
715  II Jens Michael Busck, født den 29. november 1943 i København.
Læge.
Gift den 15. juni 1974 med
716 Ariëtte Goslings, født 22.november 1946 i Indonesien (Holland),
datter af Willem Roelof Oege Goslings, professor medicine, rektor ved Leyden Universitet, og hustru Sjoukje Bruinwold-Riedel.
I børn: 786a
  Børn af Viggo Busck og Kirsten Brinch-Lund
717  I UlIa Busck, født den 4. september 1943 i København.
Efter ophold i München, på husholdningsskole i Sorø og på Hellerup Seminarium, elev i Sparekassen Bikuben. Fra april 1974 fuldmægtig i Bikuben.
Gift den 24.iuni 1967 med
718Finn Stig Rastén, født den 24. september 1947 i Stockholm,
søn af redaktør Adolph Rastén og hustru Else Andersen.
Uddannet reklamefotograf . 1971 bosat med familie i Israel. Fra 1973 fast ansat fotograf ved Berlingske Tidende, København.
2 børn: nr.787 - 787a
719  IIIChristian Gunni Busck, født den 31. august 1949 i København.
Fra 1970 stud. ing. ved Danmarks Ingeniør-akademi, Lundtofte.
 Barn af Gunni Busck-Larsen og Anna-Willy Nielsen
Gunni Busck, født den 8. juni 1916 i Haslev.
Afd.leder i "Storno", (radioteknik).
Gift den 25. mai 1940 med
721Inger Thomsen, født den 7. oktober 1918 i Slagelse, død den 15. september I972 i København,
datter af teglbrænder Carl Thomsen og hustru Louise Karoline Nielsen.
3 børn: nr. 788 - 789 - 790
Samliv med
721aInger Elisabeth Bjørnlund, født den 25. april 1925,
datter af husmand Valdemar Johannes Frost og hustru Margrethe Andreasen.
 Børn af Gunni Busck-Larsen og Margrethe Andersen
723  IMogens Busck-Larsen, født den 3. november 1937 i Slagelse.
Gift den 12. januar 1963 med
723Lise Müller, født den 16. februar 1941 i Slagelse,
datter af slagtermester Hans Peter Müller og hustru Karen Espenhein.
Damefrisør. 2 børn: nr. 791 - 792
724  IILone Busck-Larsen, født den 3. marts 1943 i Slagelse.
Kontoruddannet.
Gift den 30. marts 1963 med
Ingvar Fobian Kristensen, født den 22. j anuar 1939
søn af tømrer Leo Kristensen og hustru Marie Petersen
El-montør.
2 børn: nr. 793 - 794
 Børn af Ingrid Busck og Godfred Hartmann
726  IFrants Hartmann, født den 22. april 1927 i Hellerup.
Handelsuddannet. Fra 1949-1954 plantageassistent i Syd-Afrika.
1954 plantagebestyrer i Kenya.
Gift den 17. marts 1958 med
727Kirsten Heerdegen, født den 21. september l924 i Vedbæk,
datter af landmand Georg Valdemar Heerdegen og hustru Martha Elisabeth Hansen.
Uddannet stoftrykker.
2 børn: nr. 795 - 796
728  IIEllen Hartmann, født den 13. august 1930 i Gentofte.
Fransk korrespondenteksamen, derefter uddannet som sygeplejerske.
Har fra 1969 været sekretær på Sygeplejeskolen i Holbæk.
Fra 1974 sygeplejerske på et plejehjem i Holbæk.
Gift den 27. februar 1953 med
729Jørgen Wagner Hansen, født den 15. september 1925 på Frederiksberg,
død den 17. juli 1969 i Holbæk,
søn af murer Wagner Hansen og hustru Martha Bertelsen.
Læge 1952. Derefter forskellige reservelægestillinger. Fra 1964 overlæge ved Centralsygehuset i Holbæk, fysiurgisk afdeling.
Var i sin studietid en kendt fodboldspiller. Har spillet mange kampe på landsholdet. Blev kaldt "Mureren".
3 børn: nr. 797 - 795 - 799
 Barn af Karen Busck og Ejnar Theodor Hjordt
730  IBirte Hjordt, født den 28. januar 1924 i København.
Uddannet som fysioterapeut på Theilmanns kursus. Har været ansat på Kommunehospitalet og på De samv. sygekassers klinik.
Gift den 14. oktober 1948 med
731Morten Smith, født den 4. september 1924,
søn af direktør Harald Smith og hustru Karen Elisabeth Utke.
Læge i Frederiksværk.
4 børn: nr. 800 - 802 - 803 - 804
 Børn af PouI Gunni Busck og Edith Marie Petersen
732  ICarol Edith Busck, født den 20. december 1938 i Allentown.
Har efter uddannelse haft arbejde på Allentown Museum.
Gift den 6. november 1965 med
733William Wickkiser, født den 29. april 1926 i Allentown.
2 børn: nr. 805 - 806
734  IIMarie Poulette Busck, født den 17. oktober 1940 i Allentown.
Phd i mechanical engineering.
Gift den 25. januar 1960 med
735Carl Ventrice,
Phd i fysik, Cookeville Tennese University.
3 børn: nr. 807 - 808 - 809
736  IIIJoyce Ann Busck, født den 9. marts 1945 i Allentown.
Gift den 17. oktober 1964 med
737Harold Edgar Heydt, født den 25. august 1933 i Allentown,
søn af William Heydt og hustru Mary Peters.
1 barn: nr. 810
 Børn af Vilhelm Klein Busck og Valentina Porchietti
738  IAlbert August Busck, født den 5. november 1930 i San Diego, Californien.
Uddannet ved militæret. Er nu major og tilbage fra tjeneste i Vietnam. Bor i Virginia.
Gift den 28. juni 1958 med
739Cathrine Mary Knobloch, født den 10. marts 1930 i Washington, D.C.
3 børn: nr. 811 - 812 - 813
 Barn af Inge Nanny KoppeI og Johan Gotfred Høyer
740  IElisabeth Høyer, født den 2. januar 1933 i København.
Lærer og skolebibliotekar.
 Børn af Svend Koppel og Birthe Andersen
741  IUlla Koppel, f.ødt den 17. februar 1940 i København.
Boghandlermedhjælper.
Gift den 30. april 1965 med
742Svend Åge Beck Svendsen, født den 8. november 1943,
søn af topograf Åge Svend Svendsen og hustru Ellen Beck.
Litograf.
2 børn: nr. 814 - 815
743  IISøren Ole Koppel, født den 17. maj 1941 i København.
Matematisk student. - Bogholder.
Fra 1966 samliv med
Tove Lindemann, født den 27. december 1941,
datter af Christian Julius Harald Lindemann og hustru Edith Henriette Rose.
Lærer. 1 børn: nr. 816
9. slægtsled i denne gren af familien