6. slægtled
Børn af Theodor Busck og Fanny Elisabeth Ahrensen
584   I August Busck, født den 8. november 1866 i Roskilde, død den 26. juni 1940 i Auckland, New Zealand.
Forretningsmand, udvandrede til New Zealand omkring år 1888.
Var "Member of Parliament".
Gift den 23. april 1903 med
585 Antoinette Augusta Sørensen, født den 22. juli 1872 i Christchurch, død den 13. maj 1965 i Auckland, New Zealand,
datter af Henry Sørensen fra Vejle-egnen og hustru Margaret Baron Heron fra Scotland.
2 børn: nr. 618 - 620
586   II Birgitte Marie Nelly Busck, født den 30. januar 1868 i Roskilde, død den 13. februar 1939 i København.
Gift den 26. april 1892 med sin fætter
587 Johan Ludvig Thorvald Mohr, født den 3. oktober 1866 i København, død den 24. oktober 1924 i St. Magleby,
søn af pastor Johan Jakob Mohr og hustru Marie Luise Sophie Ahrensen, (som også var fætter og kusine).
Sognepræst til Ljørslev på Mors fra 1892-1896, til Slotsbjergby
fra 1396-1909 og til Store Magleby fra 1909-1924.
5 børn: nr. 621 - 623 - 624 - 625 - 626
588  III Fanny Theodora Busck, født den 27. juli 1869 i Roskilde, død den 12. december 1952 i København.
Gift den 2I. maj 1892 med
589 Westy Oddgeir Hilmar Stephensen, født den 9. december 1868 i Vejle, død,den 3. august 1950 i København,
søn af. herredsfuldmægtig Westy Christian Ludvig Stephensen
og hustru Christiane Amalie Møhl.
Grosserer.
Fra 1908 medlem af grosserer-societetets komite. Fra 1913 nationalbankdirektør.
4 børn: nr. 627 - 629 - 631 - 633
590  IV Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck, født den 29. november 1871 i Roskilde, død den 2. februar 1953 i København.
Oprettede 1896 sammen med J. L. Wisbech boghandlerfirmaet Busck og Wisbech. Eneindehaver fra 1903: firma Arnold Busck.
Indehaver af Nyt Nordisk Forlag ,fra 1922-1941. Fra 1941 formand for bestyrelsen for Akts. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Oprettede 1923 en speciel udenlandsk afdeling. Var medlem af Forlæggerraadets Forretningsudvalg 1936- l947 og havde mange andre tillidsposter.
Gift den 17. juli 1902 med
591 Johanne Kirstine Camilla Glimann, født den 28. november 1875 i Ringe, død den 29. april 1gl8 i København,
datter af apoteker Wilhelm Glimann, Viborg, og hustru Clara Mathilde Olsen.
Gift 2. gang den 10. juli 1924 med
592 Eva Kaia Gerda, Jørgensen, født den 29. juni 1887 i København,
død den 24. juni 1952 i København,
datter af grosserer Heinrich Otto Jørgensen og hustru Anna Dorthea Frederiksen.
4 børn: nr. 636 - 639 - 641 - 643
593  V Theodor Busck, født den 16. april 1874 i Roskilde, død den 27. juli 1944 i København.
Kontorchef i Privatbanken.
594  VI Ellen Busck, født den 12. februar 1877 i Roskilde, død den 10. oktober 1962 i Dragør.
Gift den 14. marts 1904 med
595 Alf Falke Johnsen, født 1868, død 1950 i Dragør, søn af hørkræmmer på Christianshavn ,"HansJørn" (formodentlig hans sjællandsk afsnuppede navn). Var først "til søs". Fra 1888-1904 ophold i USA, Argentina og i Afrika. Blev translatør og boede i Khartoum nogle år. Fra 1920-1949 ansat i fa. Busck jun. & Co med bopæl i Dragør.
  Børn af CarI Busck og Kristiane Birgitte Charlotte Lawrence Lassen
596  I Johanne Marie Busck, født den 17. november 1858 på "Mygdalgaard" ved Aalborg, død den 26. marts 1947 i Fredensborg.
Gift den 18. oktober 1882 med
597 Theodor Frederik Laurentius Larsen, født den 16. oktober 1850 i Randers, død den 26. marts 1916 i Sørbymagle,
søn af kantor og organist Laurentius Larsen og hustru Augusta Lorch.
Sognepræst i Nyker, Bornholm, Struer - Gimsing, Søbymagle - Kirkerup.
3 børn: nr. 645 - 648 - 649
598  IIPeter August Busck, født den 9. august 1860 på "Mygdalgaard" ved Aalborg, død den 9. oktober 1929 i København.
Overmaskinmester i D.F.D.S.
Gift med
599Louise Amalie Steenberg, født den 14. januar 1862, død den 9. maj 1940 i København,
datter af. sognepræst, sidst i Sanderum, Carl Junius Optatus Steenberg og hustru Emma Octavia Janssen.
Ægteskabet opløst 1922.
3 børn: nr. 650 - 652 - 654
Gift 2. gang den 6. juni 1924 med
600Inge Nanny Koppel, født den 5. januar 1901 i Plauen, Tyskland.
datter af grosserer Morris Koppel og hustru Marie Busck.
Teknisk tegner.
Inge Nanny Koppel hører til 7 . slægtled, men er talt med her, fordi hun var gift med sin mors fætter.
601  IIIJohanne Kirstine Busck, født den 15. juni 1862 på "Mygdalgaard." ved Aalborg, død den 17 . november 1954 i Ordrup.
Gift med
602Professor Arthur FaIlows, Bournemouth, England,
søn af ærkebiskop Fallows.
603  IVTheodor Busck, født den 27 . februar 1864 på "Mygdalgaard" ved Aalborg.
Landmand,---
Vi ved intet bestemt, men mener han rejste til Rusland, blev gift og boede der.
(Oplysning fra Gerda Busck, Californien).

 Børn af CarI Busck og Katty Lassen
604  IAugust Busck, født den 18. februar 1870 på "Mygdalgaard" ved Aalborg, død den 7 . marts 1944 i Washington D. C.
Entomolog, var en tid lærer ved Ordrup Latinskole.
Fik stilling i Washington D. C. ved United States Department of Agriculture, Bureau of Entomology. Blev en anerkendt videnskabsrnand og skrev i mange tidsskrifter og bøger om sit fag.
Var specialist i Microlipidoptera.
Gift den 21. august 1895 med
605Vilhelmine Marie Christensen, født den 13. november 1869 i Holbæk, død den 30. maj 1954 i San Pedro i Californien.
Hun boede da hos datteren Gerda. Hun var datter af skibsfører Frederik Adolph Christensen og hustru Christiane Andersen og var Danmarks første kvindelige havebrugskonsulent.
(En søster: Sophy A. Christensen var den første kvindelige snedkermester i Danmark).
3 børn: nr. 655 - 657 - 655
606  IIGunni Busck, født den 8. november 1872 på "Mygdalgaard" ved Aalborg, død den 27. december 1965 i Gentofte.
Fra 1899-1901 skibslæge i Ø.K. og på Amerikalinjen.
Var nogle år på Finsens Institut, og var af Niels Finsen udset til at efterfølge ham som leder af instituttet.
Men han valgte en anden lægegerning og var fra 1908 praktiserende læge i et arbejderkvarter på Islands Brygge, senere i Gentofte. Var en overgang ansat på Retsmedicinsk Institut og på Dronning Louises Børnehospital.

Gift den 17. november 1916 med
607Sophie Margrethe Jacobsen, født den 9. februar 1896, død den 15. juni 1953 i Gentofte,
datter af kunstforlægger Alfred Martin Møller Jacobsen og hustru Jutta Augusta Andkjær.
 Børn af Dorothea Busck og Frederik, Vihelm Treschow
608  IAugust Michael Treschow, født den 12. december 1860, død i Amerika.
Maskinkonstruktør. Udvandrede til Amerika. Blev præst i en sekt - vist i New York.
609  IIAnne Birgitte Treschow, født den 5. maj 1868 i Liverpool, død 1947 i København.
En af slægten fortæller:
"Anne Birgitte Treschow var kunstnerisk begavet og malede smukt. Hun var meget tunghør efter en børnesygdom og var desuden en stor original, som tunghøre nemt bliver. Der var mange, der ville giftes med hende, thi hun var meget smuk. - Men Moderen var bange for, at en mand ikke i det lange løb ville være god mod hende på grund af tunghørheden, så i misforstået godhed forpurrede hun alt ægteskab."
Anne Birgitte Treschow var indskrevet på Yallø Kloster, men ville ikke bo der. - Hun boede i København.
"Hun måtte gå med snip", hvilket var meget fint dengang".
 Børn af Julius Gunni Busck og Ingeborg Christensen
610  IMarie Busck, født den 8. november 1873 på "Lilholtgaard", Lindeballe sogn, død den 16. juni 1946 i København.
Gift 1899 med
611Morris Koppel, født den 1. september 1871 i Thisted, død den 11. februar 1949 i København,
søn af Sophus Koppel, købmand i Thisted og hustru Nanny Jacobsen.
Grosserer, senere revisor i Sygekassedirektoratet.
2 børn: nr. 600 - 665
Gift 2. gang med
612Ejnar Møller, født den 2. oktober 1871, død den 26. september 1948 i København.
Boghandler.
613  IIAugust Busck, født den 6. august 1875 på "Lilholtgaard", Lindeballe sogn, død 1919 i Amerika.
Udvandrede til Amerika. (Vi mener at vide, han blev gift, fik 2 børn og var antikvitetshandler).
614  IIIGunni Busck, født den 10. marts 1877, død 1878.
615  IVJulius Busck, født den 10. marts 1877, død 1878.
616  VIngeborg Busck, født den 3. september 1879 på "Frederiksgave" ved Vejle, død den 26. februar 1966.
Gift den 15. maj 1916 med
617Anders Viggo Poul Høyer Christensen, født den 23. januar 1892, død den 21 . september 1966,
søn af skolebestyrer Fritz Christensen, Fredensborg, og hustru Anna Høyer Petersen.
Sognepræst til Udby, Sjælland.
Videre til 7. slægtsled