Børn af Gunni Busck og Andrea Pauline Gutfeld
25 I  Frederik Carl Gutfeld Busck, født den 10. september 1826 i Stiftsbjergby, død den 3. december 1892 i København. Secondløjtnant, deltog som frivillig i krigen 1848-50. Blev løjtnant, tog sin afsked fra hæren i 1855 og fik titlen jægermester. I familien blev han kaldt »Carl jægermester«.
Gift den 10. maj 1854 med
26 Cathrina Rohmann Berg, født den 6. september 1829 i Tønning, død den 9. marts 1887 i København, datter af provst Jørgen Lindegaard Rohmann og hustru Christine S. Lindgreen.
Cathrina Rohmann var den 22. juni 1850 blevet gift med proprietær Hans Christian v. Westen Berg, »Skovsbo« på Fyn, født 1822 -død 1851. Et par maneder efter hans død blev en datter født, som fik navnet Hanne Christiane Berg.
(Hun blev gift med løjtnant Georg Adolph Rung og er mor til forfatter Otto Rung.)
I 1865 matte de sælge »Skovsbo«. De flyttede til Sorø og i 1877 til København. Frederik Busck blev »Irvingianer« og var medlem af den katolsk-apostolske menighed i København indtil sin død i 1892.
3 børn: nr. 45- 47- 48.
27  II Dorothea Busck, født den 12. oktober 1828 i Stiftsbjergby, død den 17. april 1830.
28  III Gunni Busck, født den 5. juli 1832 i Stiftsbjergby, død den 7. februar 1881 i Sutton nær London.
Uddannede sig ved handelen. Drog i 1871 til England og blev grosserer i London.
Gift den 19. april 1877 med
29 Agnes Chapman,Sutton.
2 børn: nr. 49- 51.
30  IVAndreas Busck, født den 5. juli 1832 i Stiftsbjergby, (tvillingbror til Gunni) død den 4. juli 1892 i København, begravet i Brøndbyvester.
Han boede mest hjemme på grund af dårligt helbred. Opholdt sig ofte om vinteren i Italien med søsteren Andrea, som plejede ham.
De sidste år måtte han køres i kørestol.