Børn af August Busck og Johanne Marie Secher
569   I Gunni Busck , født den 16. marts 1827 på "Østergaard", Fjellerup, død den 29. juli 1839 ved en ulykke.
570   II Georg Busck , født den 18. august 1828 på "Østergaard", Fjellerup, død den 30. november 1907 på Oringe. Student 1846, cand. phil. Georg Busck blev syg som ung og var patient på Oringe Sindssygehospital indtil sin død. Han forarbejdede på hospitalet smukke ting i træ, hvoraf nogle endnu er i slægtens eje.
571   III Theodor Busck , født den 27. januar 1830 på "Østergaard", Fjellerup, død den 16. september 1903 i København. Cand. jur. 1856. Hospitalsforstander i Roskilde 1866. Fra 1872 tillige administrerende direktør for Roskilde Amts Syge- og Daare- og Arbejdsanstalt. Var forligskommissær og blev kancelliråd i 1880. Gift den 8. november 1864 med sin halvkusine
572 Fanny Elisabeth Ahrensen , født den 25. marts 1840 i København, død den 22. juni 1931 i København, datter af professor, dr. med. Arnold Andreas Bull Ahrensen og hustru Nelly Marie Busck.
6 børn: nr. 584 - 586 - 588 - 590 - 593 - 594.
569  IV Carl Busck , født den 27. juli 1831 på "Østergaard", Fjellerup, død den 28. januar 1917 i København. Ejer af "Mygdalgård" ved Hadsund. Senere grundejer i København. Gift den 5. november 1856 med
574 Christiane Birgitte Charlotte Lawrence Lassen , født den 27. oktober 1835, død den 9. maj 1867.
4 børn: nr. 596 - 598 - 601 - 603
572 Katty Lassen , født den 6. maj 1849, død den 22. september 1916. Begge var døtre af Peter Lassen, Thornsted ved Aalborg og hustru Abelone Lassen.
2 børn: nr. 604 - 606.
576  V Dorothea Busck , født den 1. juli 1833 på "Østergaard", Fjellerup, død den 13. februar 1909 i København. Gift den 1. juni 1851 med
577 Frederik Vilhelm Treschow , født den 26. juli 1827 på "Nærumgaard", død den 13. januar 1872, søn af Michael Heinrich Johan Daniel Treschow og hustru Anne Birgitte Lassen. Grosserer i Liverpool.
2 børn: nr. 608 - 609.
578  VI August Busck , født den 4. juli 1838 på "Østergaard", Fjellerup, død den 27. december 1915 i København. Grosserer i København: "Blankensteiners Efterfølger". (Nautiske instrumenter og kort).
579  VII Julius Busck , født den 14. maj 1839 på "Benzonseje", død den 27. august 1906 i Fredericia. Gartner, ejer af "Lilholt", senere "Frederiksgave" ved Vejle. Gift 1872 med
580 Ingeborg Christensen , født den 11. januar 1858 i Mølholm, Vinding sogn, død den 28. september 1879, datter af Christen Christensen og hustru Johanne Marie Nielsen.
5 børn: nr. 610 - 613 - 614 - 615 - 616
581  VIII Gunni Busck , født den 6. september 1840 på "Benzonseje", død den 20. marts 1920 i København.
Grosserer-borgerskab 1862. Oprettede det første fællesmejeri i Danmark: Slagelse Mejeri. Stiftede 1877 Københavns Mælkeforsyning (Solbjerg Mejeri). Gunni Busck leverede billigere og bedre mælk end det var muligt at få i andre storbyer. Bl.a. Rider Haggard skrev om Københavns Mælkeforsyning i håb om at inspirere til noget tilsvarende i engelske byer. (Uddrag fra bogen "Denmark and the danes"). Busck-selskabet eksporterede desuden smør i konservesdåser til troperne: firma Busck jun. & Co. Fra 1874: A/S "The Scandinavian Preserved Butter Company". (Jubilæumsbog om firmaet)
Gift den 4. januar 1887 med
582 Charlotte Ann Hutchinson , født den 14. maj 1838 i Leith ved Edinburgh, død den 4. august 1921 i København,
datter af svensk-norsk vicekonsul i Edinburgh, .... Hutchinson.
De havde ingen børn selv, men tog sig kærligt af broderen Julius's børn og børnebørn. Og havde desuden 5 plejesønner, som de tog til sig, da forældrene - deres gode venner - begge tidligt døde.
De sørgede for drengenes opdragelse og for deres uddannelse herhjemme og i England.
583  IX Maria Augusta Busck , født den 11. april 1842 på "Benzonseje", død den 25. november 1909 i Fredensborg. Hun blev "mor" for broderen Julius's to børn Marie og Ingeborg efter deres mors død.