Breve fra skipper Jens Larsen sendt til Gunni Buscks forældre fra Vejle august-september 1889

Vejle, d.26ende August 1889.

Kjære Johs. Busck
Dette brev er blevet 8 Dage gammelt, men du må undskylde mig, at det har trukket ud med mit svar, det har sine Grunde, idet jeg er indsat som Skipper på Jagt "LAURA" og ikke ret har vidst om jeg skulle gøre en rejse med den. Jeg bliver her nu stadig og vil lave rigningen til, således at den kan være klar til at sætte op, når skibet løber i Vandet, og Masterne bliver sat i. Jeg vil gerne have Din Søn herover, og han skal også nok få lov at hjælpe mig, hvor han kan, og han vil for øvrigt have godt af at være ned til det, da det er Grundlaget for alt Skibmandsarbejde.
Efter Dit Brev har jeg spurgt om Prisen på Kost og Logi i Højskolehjemmet, Og Bestyrerinden, Andrea Fog, har opgivet mig, at Månedsvis er det 20 Kr. Ugevis lidt dyrere.
Jeg kommer ofte i Højskolehjemmet og er glad ved at være der, men jeg bor der ikke, og jeg skal sige Dig hvorfor: Den ene af Mestrenes Forældre bor her på Havnen og har et Skipperhus (Beværtning) - det er flinke folk, og jeg har ikke set noget dårligt eller slet stå i forbindelse med Beværtningen - så af Hensyn til mestrene vil jeg bo der. Så er der en lille Hage ved at bo i Højskolehjemmet, som jeg vil gøre opmærksom på: det er oppe i Byen, Riggerarbejdet giver tjærede Hænder, så de bliver brune, omend de er nok så renvaskede - deroppe kommer folk af forskellig slags, også fintfølende, om jeg så må sige, og de kan måske let tage anstød heraf, når de aldrig har set sådant før, så her på Havnen går man mere frit i så Henseende.
Nå, det kommer vi nok over alt sammen, vil du helst have ham på Højskolehjemmet - Kost og Logi bliver ens dyrt - skal jeg nok gøre Andrea opmærksom på de tjærede hænder o.s.v..
Altså: vil Du have ham herover, må han komme når som helst det passer for Jer, og vil han rejse en Tur imellem, kan han godt det.
Så en kjærlig hilsen til Dig og Familie
fra Jens Larsen.
Jeg skal hilse fra Hans Refslund, Velling (han er i Højskolehjemmets Gård. Den 23de var en sand Glædesdag for os her.

Vejle, d.13/9 1889.

Kjære Johs. Busck
Da Gunni har brev liggende færdig til Jer, så vil jeg gerne have et par ord med. Jeg har modtaget Dit brev af 9de og siger derfor Tak.
Jeg skylder nu først at gøre rede for, at han er kommet til at bo på Højskolehjemmet. Da jeg før skrev om det, da boede jeg om bord i "Laura", som jeg har sejlet med, så det var jo forudsætning for mit Logi. Da tiden kom, at jeg skulle flytte i land, blev jeg tilbudt at bo hos skibsbygger Gylding, hvor jeg altså nu bor.
Nu var jeg meget i Tvivl om hvad Jeg skulle når Gunni kom, jeg talte så med bestyrerinden af H. og forestillede hende de tjærede hænder o.s.v., men hun syntes det var rart at have sådanne Mennesker alligevel, og så gik jeg ud fra. at han fik et bedre hjem, når jeg ikke kunne bo hos ham.
Nå Dagen kom, da jeg ventede Gunni, og den bragte en Mand til, og så var min tvivl forbi, ham kendte Jeg - han har sejlet med mig før - til ham turde Jeg betro Gunni, og jeg fik det så indrettet, at de to bor sammen.
Rejsen til Sønderjylland har vi opsat, da Gunni selv har mest Lyst til at blive her - hvad jeg er glad ved, da det tyder på, at han har lyst til at tage fat her, og det er et arbejde vi har for, som en Sømand næsten aldrig får fat i så fuldt ud, da det her er begyndelsen fra grunden af (Jeg selv har ikke været med før). Han får således flere Ting at se som han i sit Sømandsliv vil få god nytte af, og så vidt vi er kommet, kan jeg sige, at han er nem til at lære, og i øvrigt viser han sig som en god, stille dreng, som jeg nok vil komme til at holde af.
Jeg vil gerne påtage mig at være hans Kassemester, og vi skal nok også tage Hensyn til ikke at bruge mere end nødvendigt.
Som Søstøvler kan godt benyttes Træskostøvler, men Spørgsmålet er: vil det være rettest? jeg tænker her på Vinteren, jeg forudsætter, at vi må lægge op og rejse hjem, og på Landet er Støvler vel mest tjenlige, men til Søbrug er Træskostøvler de bedste, de er da varmest. De 20 Kr. har jeg fået at ham, og jeg skal nok nærmere meddele Dig hans Udgifter her.
Når han får hentet sine Sødskende (i Bovlund) skal jeg nok sørge for, at de kommer godt om bord i Dampskibet. Jeg tænker, vi til den Tid omtrent er færdige her.
Men nu er der en ting, han gerne skulle have, før vi skal ud, og det er en SØFARTSBOG, ellers kan han ikke mønstre. En sådan Bog udstedes på Herredskontoret, når Døbeseddel (attest) forevises, og den vil jeg bede Dig skaffe til ham.
Jeres tanker og ønsker for Jer søn kan jeg fuldt ud dele, da det er som var det mine egne gjengivet, jeg behøver da ikke at komme nærmere ind på det, men vil blot i Korthed fortælle, at jeg gjennem Prøvelser og Omveje 24 år gammel nåede Vallekilde Folkehøjskole og der fik lys over det, Jeg i årevis havde længtes efter.
Venlig hilsen til Dig og Familie fra
Jens Larsen.

Denne side forfra